Filozofická Fakulta

ÚHSD

Call for Papers

Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století

Prameny – metody – interpretace

Workshop 26.-27. 3. 2020, Karolinum – Malá zasedací síň, Ovocný trh 2, Praha 1

Call for papers

Business history ve světě a zvolna i u nás zažívá nebývalý vzestup a oblibu. Ty jsou dány řadou činitelů, zejména rozvojem moderního marketingu, který pracuje se zákazníkem, jeho emocemi a vztahem k prostředí neobyčejně sofistikovaně. Stručně řečeno: operuje s identitou jednotlivce i skupin. Opírá se o tradice na jedné straně, na straně druhé akceptuje a rozvíjí globalizaci světa.

Historiky více než ekonomická využitelnost dějin podnikání, podniků a podnikatelů pro současné marketingové účely zajímá jejich obsah kulturní, sociální a především pak globálně historický. Dějiny podnikání dávají porozumět fungování moderních společností založených na principu tržní dělby práce. Jsou neoddělitelně spojeny s dějinami konzumu a spotřební kultury. Vyjadřují fungování hospodářskopolitického řádu; jsou cestou k porozumění  minulým i současným podobám světa a rolí člověka v něm.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK již v 90. letech 20. století významně přispěl k etablování business history v české historiografii a jejímu pěstování na univerzitní půdě v České republice. Vnímáme ji jako jeden z pilířů moderních hospodářských dějin a těší nás, že řada studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu si ji zvolila a volí za objekt svého formujícího se profesního zájmu.

Workshop je zamýšlen jako pracovní setkání všech, kteří se dějinami podnikání zabývají, resp. chtějí zabývat. Cílem je sdílení znalostí a zkušeností z oblasti dějin podnikání ve střední Evropě 19. a 20. století, tak jak jsou dlouhodobě rozvíjeny v badatelském okruhu Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Jde nám o prezentaci práce s rozličnými typy pramenů a metodologických přístupů, a to na konkrétních zpracovaných, ale i rozpracovávaných tématech 19. a 20. století. Workshop zároveň vnímáme jako setkání přátel dějin podnikání v českých zemích a na Slovensku.

Zájemce o účast prosíme o zaslání e-mailové zprávy se zamýšleným názvem příspěvku a jeho stručnou anotací (5-10 řádek), a to nejpozději do soboty 29. února 2020 na adresu barbora.stolleova@ff.cuni.cz . Předpokládaná délka příspěvku max. 15 minut. Vybrané příspěvky budou otištěny v tématickém čísle recenzovaného časopisu Hospodářské dějiny. 

 

Na naši vzájemnou spolupráci se těší

Za Seminář hospodářských dějin Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Eduard Kubů a Barbora Štolleová

Aktuality

Úřední hodiny během června a července 2020 jsou upraveny na:

Pondělí 12:00 - 16:00

...
03. červen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. květen 2020

Od 25. 5. 2020 obnovuje prof. Štaif své prezenční konzultace, každé pondělí od 13:30 hodin...

22. květen 2020

Vážné studentky, vážení studenti,

dne 30. 4. 2020 od 13:30 do 15:30 začíná doc. Spurný...

27. duben 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

25. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020