BZZk a SZZk – leden-únor 2024

BZZk – Historie

Termín konání Státních bakalářských zkoušek, které organizuje Ústav hospodářských a sociálních dějin, je 23. ledna 2024 od 9:00.

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 6. prosince 2023. Kontrola plnění studijních povinností pak proběhne ke dni 10. ledna 2024.

Termín odevzdání závěrečné práce je 2. ledna 2024. Zároveň s vložením práce do SIS prosíme o odevzdání dvou pracovních výtisků závěrečné práce na sekretariátu ÚHSD nebo na podatelně FF UK.

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech formátu PDF/A. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

 

SZZk – Hospodářské a sociální dějiny

Státní zkoušky navazujícího magisterského studia pořádá Ústav hospodářských a sociálních dějin dne 24. ledna 2024 od 9:00.

Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 6. prosince 2023. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne ke dni 10. ledna 2023.

Termín odevzdání závěrečné práce je 3. ledna 2024. Zároveň s vložením práce do SIS prosíme o odevzdání dvou pracovních výtisků závěrečné práce na sekretariátu ÚHSD nebo na podatelně FF UK.

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech formátu PDF/A. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

Děkujeme za dodržování termínů.

Úvod > Nástěnka > BZZk a SZZk – leden-únor 2024