Barbora Štolleová

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Odborný profil

 • Odborný asistent
 • členka Semináře hospodářských dějin
 • tajemnice Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Dějiny zemědělství a venkova v éře kapitalismu
 • Hospodářský nacionalismus
 • Válečná a řízená ekonomika

Curriculum Vitae:

 • 1996-2002 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium oboru Historie, specializace hospodářské dějiny
 • 2003-2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorské studium oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny

Výběrová bibliografie:

Monografie
 • Barbora Štolleová, Pod kuratelou Německé říše, Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava, Praha: Karolinum, 2014.
Spoluautor/editor odb. publikací a edic
 • Drahomír Jančík – Barbora Štolleová (eds.), Pivo, zbraně i tvarůžky, Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha: Maxdorf, 2014.
Články v odborných periodikách, kolektivních monografiích a příspěvky ve sbornících (výběr)
 • Kubů, Eduard – Šouša, Jiří – Štolleová, Barbora, Český Honza: Symbol rustikální moudrosti v mentálním obrazu české společnosti 19. a 20. století, In: Symboly doby: historické eseje, Praha: Historický ústav, 2019, s. 335-354.
 • Štolleová, Barbora, Legal Regulation of Joint-stock Companies in the Bohemian Lands and its Changes during the Nazi occupation (1939-1945)Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers Sv. 27, č. 1 (2018), s. 75-93.
 • Popelka, Petr – Kubů, Eduard – Štolleová, Barbora, Podnikatelé českých zemí: pokus o historiografickou bilanci, Český časopis historický Roč. 115, č. 3 (2017), s. 731-755.
 • Štolleová, Barbora, Pivovary v českých zemích pod tlakem okupace: institucionální a majetkoprávní změna, Kvasný průmysl roč. 62, č. 2, (2016), s. 63-67.
 • Štolleová, Barbora, Between Autonomy and the Reich Administration Economic Department of the Reich Protector’s Office (1939-1942), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers Sv. 24, č. 2 (2016), s. 50-69.
 • Štolleová, Barbora, Od celního protekcionismu k systému řízeného hospodářství: agrární krize a státní intervencionismus v československém zemědělství mezi světovými válkami, jejich vyústění v nástupu okupačního režimu, In: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha; Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015 s. 367-390.
 • Štolleová, Barbora, Historiografie zemědělství českých zemí v letech nacistické okupace, Východočeské listy historické / Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Sv. 32, (2014), s. 85-96.
 • Barbora Štolleová, Obraz sedláka v českém venkovském a selském kalendáři na přelomu 19. a 20. století, in: Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (eds.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948, Praha 2014, s. 284-314.
 • Barbora Štolleová, Die Manager-Elite in der Landwirtschaft des Protektorats Böhmen und Mähren. Die Rolle der deutschen Besatzungsverwaltung in der Leitung der Landwirtschafts- und Ernährungspolitik des Protektorats, in: U. Müller – E. Kubů – T. Lorenz (eds.), Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Berlin – Praha 2013, s. 561-587.
 • Miloš Hořejš – Barbora Štolleová, Hospodářský nacionalismus v čase nacionálního socialismu (1938-1945),  in: Drahomír Jančík – Eduard Kubů (eds.), Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/ převahu v českých zemích 1859-1945, Praha 2011, s. 503-575.
 • Barbora Štolleová, Reorganizace protektorátního trhu se zemědělskými produkty – prostředek germanizace českého zemědělství, in: Jan Hájek – Drahomír Jančík – Eduard Kubů (eds.), O hospodářskou národní državu, Úvahy o českém a německém hospodářském nacionalismu v českých zemích, Acta Universitatis Carolinae Pragensis, Studia historica LIX, Praha 2009, s. 195-206.
 • Barbora Štolleová, Správa a řízení českého zemědělství v době nacistické okupace, Analýza manažerských elit, in: Jiří Štaif (ed.), Moderní podnikatelské elity, Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 281-293.
 • Barbora Hoffmannová, Český katolický tisk v Čechách a jeho úloha při propagaci českého křesťanského podniku na přelomu 19. a 20.  století, Hospodářské dějiny 23, Praha 2004, s. 85- 126.
Úvod > Lidé > Barbora Štolleová