Magisterská zkouška

SZZK

navazující magisterský program HISTORIE – HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY platné pro studující od akademického roku 2019/2020

a) samostatné studium

Státní závěrečná zkouška

SZ1. Obhajoba diplomové práce

SZ2. a) Metodologie a historiografie; b) VERZE 1: Hospodářské dějiny, VERZE 2: Sociální dějiny

b) sdružené studium

Státní závěrečná zkouška

SZ1. Obhajoba diplomové práce

SZ2. a) Metodologie a historiografie; b) VERZE 1: Hospodářské dějiny, VERZE 2: Sociální dějiny

Podle I. úplného znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 21. 6. 2019 je první  částí státní závěrečné zkoušky obhajoba diplomové práce.

Úvod > Studium > Magisterská zkouška