Tragédie na hlavní budově Filozofické fakulty

Vážené kolegyně a kolegové, studenti, přátelé,

nedostává se nám slov, která by postihla zármutek nad tím, co se stalo. Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem rodinám a blízkým, jichž se události minulého týdne dotkly přímo, vyjadřujeme poděkování a obdiv všem, kdo se dokázali v kritické situaci semknout a pomáhat ostatním. Čeká nás dlouhá cesta uzdravování. Nezbývá však než proti krutosti a nenávisti dál pěstovat to, kvůli čemu se na fakultě scházíme. Totiž prohlubovat humanitu skrze porozumění světu a dialog s ním. Přejme si opětné nalezení naděje, že náš zápas o poznání a o živý vztah ke světu má smysl. Hrůzám kolem nás navzdory. S myšlenkou přání, naděje do budoucna se obracíme i k novému roku.

Ivan Jakubec

Matěj Spurný

Barbora Štolleová

Lucie Dušková

Tomáš Gecko

Jana Heroutová

Drahomír Jančík

Radka Kopeček Šustrová

Eduard Kubů

Michal Pullmann

Jakub Rákosník

Karel Šima

Jiří Štaif

Norman Domeier

 

Úvod > Nástěnka > Tragédie na hlavní budově Filozofické fakulty