Redakční rada WISOHIM/ Redaktionskollegium/ Editorial Board

Složení redakční rady (Radaktionskollegium, Editorial Board)

 

Jiří Štaif (předseda/director, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Václav Bůžek (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
Jaroslav Čechura (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Jana Čechurová (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Jan Hájek (Akademie věd ČR, Historický ústav)
Drahomír Jančík (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Zdeněk Jindra (Nučice)
Zdeněk Jirásek (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Pavel Kladiwa (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta)
Eduard Kubů (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Milena Lenderová (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta)
Jiří Malíř (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta)
Eduard Maur (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Josef Petráň (Praha)
Michal Pullmann (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Jakub Rákosník (odpovědný redaktor/editor-in-chief, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
František Svátek (Praha)
Jiří Šouša (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Aleš Zářický (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta)
Lukáš Fasora (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta)
Ĺudovít Hallon (Slovenská akademie vied)

Složení vědeckého kruhu (Wissenschaftlicher Beirat, Consulting Experts)

 

Ivan Jakubec (předseda/director, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) Catherine Albrecht (University of Baltimore)
Christoph Boyer (Universität Salzburg)
Jana Burešová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)
Milan Hlavačka (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta)
Jürgen Kocka (Freie Univeristät Berlin)
Vlastislav Lacina (Akademie věd ČR, Historický ústav)
Herbert Matis (Wirtschaftsuniversität Wien)
Jan Měchýř (Praha)
Milan Myška (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta)
Ctibor Nečas (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta)
Hans Pohl (Rheinische Friedrich-Universität Bonn)
Václav Průcha (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Alice Teichová (Cambridge)
Hans-J. Teuteberg (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Claudia Ulbrich (Freie Universität Berlin)
Pavla Vošahlíková (Akademie věd ČR, Historický ústav)
Dieter Ziegler (Ruhr-Universität Bochum)

Úvod > Redakční rada WISOHIM/ Redaktionskollegium/ Editorial Board