Specifický vysokoškolský výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum

Výzva k podávání přihlášek do studentských vědeckých projektů pro rok 2024 z prostředků programu Specifického vysokoškolského výzkumu „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“  

Rada SVV „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“ vyhlašuje, že bude podporovat výzkumné a publikační činnosti studentů ze základních součástí zapojených do tohoto projektu, tj. KPVHAS, SIAS, ÚČD, ÚSD, ÚHSD, ÚISK, ÚPA, ÚDU, ÚKAR, ČEgÚ. Soutěž je zaměřena na podporu studentů doktorského studia a studentů navazujícího magisterského studia. Počet návrhů od jednoho uchazeče není omezen, Rada SVV bude rozhodovat o udělení podpory o každém podání jednotlivě.

Hlavním aspektem pro udělení podpory studentským projektům pro rok 2024 je fakt, že návrh projektu bude zahrnovat publikační aktivity, které bude možné vykázat a dedikovat na SVV „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“ v OBD za rok 2024 (v odůvodněných případech je přípustný i rok 2025). Přednost budou mít projekty s jasným předpokladem publikačního výstupu a také záměry, které jsou tematicky navázány na přípravu dizertační nebo diplomové práce žadatele.

Oblasti podpory

 1. Finanční podpora pro realizaci výzkumných projektů nebo jejich dílčích aktivit.
 2. Podpora publikačních výsledků: Finanční podpora přípravy textů k publikaci.
 3. Prezentování výzkumných aktivit: Finanční podpora prezentování výzkumných aktivit, tj. účast na konferencích či workshopech aj. takových, které mohou být vykázány v OBD.

Pravidla rozdělování finančních prostředků

 1. Podpořen může být pouze studentský projekt, který neobdržel podporu z jiného SVV.
 2. Publikační výstupy a jiné vykazatelné aktivity musejí být vloženy do OBD (financování SVV260672); v odůvodněných případech nemusí být financování/dedikace výhradně jen pro SVV „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“ (výstup ale nesmí být vykazován pod dvěma SVV). Současně musí být k publikačním výstupům a jiným vykazatelným aktivitám poskytnuty podklady pro Data management plan.
 3. Výjezd na konferenci je v přiměřené finanční výši podporován, ale je podmíněn jasným publikačním výstupem.
 4. Badatelskou cestu či studijní pobyt je třeba předem projednat s příslušným členem/členkou Rady SVV na jednotlivých pracovištích a jeho prostřednictvím s hlavní řešitelkou, v každém případě jsou podmíněny publikačním výstupem připraveným v roce 2024 k odevzdání do tisku s tím, že je jasný výhled, že bude publikován nejpozději v roce 2025.

Přihláška

Přihláška pro studentské vědecké projekty v rámci vnitřní soutěže SVV „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“ musí zahrnovat:

 1. Název projektu
 2. Údaje o žadateli (jméno, základní součást, studijní obor/program, email, UKČO žadatele, jméno vedoucího diplomové práce u studentů navazujícího magisterského studia, jméno školitele u studentů doktorského studia), resp. v případě týmového projektu údaje o všech účastnících
 3. Anotace výstupu a jeho zdůvodnění, popř. text v pdf, v případě přijetí do tisku i lektorské posudky či stanovisko redakce
 4. Sdělení, zda bude mít vnitřní projekt i jiné zdroje financování.

 

Informaci, resp. případné dotazy je možné zaslat e-mailem členům Rady SVV „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“ za Vaši příslušnou základní součást (katedru, ústav, středisko) – viz níže; v kopii hlavnímu řešiteli projektu doc. Magdaléně Pokorné (magdalena.pokorna@ff.cuni.cz) a tajemníkovi Rady SVV dr. Jaroslavu Valkounovi (jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz). Vyhodnocení soutěže proběhne tak, aby byly splněny termíny stanovené vedením fakulty. Informace podávejte průběžně, Rada SVV provede jejich první rekapitulaci do konce června, definitivně pak celek vyhodnotí a rozhodne v září/počátkem října dle pokynů vedení fakulty.  Další informace k projektu SVV 2024 lze nalézt zde: https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/interni-projekty/specificky-vysokoskolsky-vyzkum/

 

Hlavní řešitelka projektu SVV „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“

doc. Magdalena Pokorná (magdalena.pokorna@ff.cuni.cz), ÚČD

 

Členové Rady SVV „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“ za jednotlivé základní součásti

doc. Richard Biegel (richard.biegel@ff.cuni.cz), ÚDU

prof. Marie Bláhová (marie.blahova@ff.cuni.cz), KPVHAS

prof. Václav Horčička (vaclav.horcicka@ff.cuni.cz), ÚSD

prof. Ivan Jakubec (ivan.jakubec@ff.cuni.cz), ÚHSD

prof. Markéta Křížová (marketa.krizova@ff.cuni.cz), SIAS

doc. Jana Mynářová (jana.mynarova@ff.cuni.cz), ČEgÚ

prof. Peter Pavúk (peter.pavuk@ff.cuni.cz), ÚKAR

prof. Ivan Šedivý (ivan.sedivy@ff.cuni.cz), ÚČD

doc. Ivo Štefan (ivo.stefan@ff.cuni.cz), ÚPA

doc. Petr Voit (petr.voit@ff.cuni.cz), ÚISK

 

Tajemník rady SVV „Dějiny: aktuální výzvy a jejich výzkum v mezinárodním kontextu“

 1. Jaroslav Valkoun (jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz), ÚSD
Úvod > Věda a výzkum > Specifický vysokoškolský výzkum