Rozvrh

Rozvrh ZS 2023/2024

Výuka v zimním semestru 2023/2024

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

(bakalářské, diplomní, magisterské, specializační)

Semináře k hospodářským dějinám
Předmět Vyučující Čas Místnost
Ekonomická rivalita, spolupráce a inovace v transnacionální perspektivě Dr. Gecko St 14:10-15:45 C/130
Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.–20. století Jakubec St 12:30-14:05 C/130
Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století Jančík St 17:30–19:05 C/130
Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století Kubů Čt 15:50–17:25 C/130
Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu Kubů

Štolleová

Čt 17:30–19:05 C/130
Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům Štolleová Čt 9:10–10:45 C/130
Semináře k sociálním dějinám
Předmět Vyučující Čas Místnost
Sociální a kulturní dějiny 20. století Pullmann Út 12:30-14:05 C/130
Sociální stát a každodenní život ve 20. století Rákosník Po 14:10-15:45
Československo v evropském kontextu. Identita – prostor – myšlení Spurný Čt 15:50–17:25
 Společenský život nejen v dlouhém 19. století  Štaif Út 9:10–10:45  C/118
Gender a sociální hnutí (online bloková výuka) Kopeček Šustrová Čt 10:50–12:25
Člověk v posthumanitním kontextu 19. a 20. století. Společnost – modernita – životní prostředí Šima St 12:30-14:05 C/118

Specializační/výběrové přednášky:

 

Předmět Vyučující Čas Místnost
The History of National Socialism: Conspiracy Theories and the Fascist Mind 1900-2023 Domeier St 10:50-12:25 V/407

(Voršilská 1)

Elizabeth Wiskemanns „Erlebtes Europa“ (1930-1945) neu gelesen Domeier St 12:30-14:05 V/407

(Voršilská 1)

Technická podstata industrializace v českých zemích Efmertová Út 12:30-14:05  C/118
Československo a střední Evropa v meziválečném období Jančík St 14:10-15:45
Kolektivní násilí v historické perspektivě Jandák, Smlsal Út 15:50-17:25 C/118
Marxistické inspirace v západní historiografii 20. století Pullmann Po 14:10-15:45 C/247

Kolonialismus, mezinárodní vztahy a globální ekonomika

Slavíček Út 17:30-19:05 P/325
Evropa po 1945: Společnost, kultura a myšlení Spurný Čt 10:50-12:25
Co znamenalo slavit moderně? Festivity dlouhého 19. století Šima St 10:50-12:25 C/118
Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Šima St 14:10-15:45 C/118
Hospodářství českých zemí pod tlakem okupace a válečného úsilí Německa. Institucionální změna – germanizace – exploatace Štolleová St 9:10-10:45
PVP 3 – Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností československých občanů v letech 1948 až 1989 Vilímek Čt 9:10-10:45

 

Bakalářské studium

ZS 2023/2024

 

Předmět Vyučující Čas Místnost
Hospodářské dějiny od pol. 18. stol.– přednáška Jakubec Po 15:50-17:25 P/301
Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do současnosti – cvičení/seminář Štolleová

Štolleová

Gecko

Čt 10:50-12:25

Čt 15:50–17:25

St 15:50-17:25

C/503

P/308B

C/133

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do současnosti – přednáška Rákosník

Spurný

Po 9:10–10:45 P/301
Sociální dějiny od pol. 18. stol. do současnosti – cvičení/seminář Bernášek

Bernášek

Štaif

St 9.10-10.45

St 10:50-12:25

Út 10:50–12:25

C/503

C/503

 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 do souč. – přednáška

individuální zápis (pro dobíhající akreditaci)

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – cvičení

individuální zápis ( pro dobíhající akreditaci)

 

 

Magisterské studium

Specializace/modul – Hospodářské dějiny

ZS 2023/2024

Předmět Vyučující Čas Místnost
Ideje, ekonomika, politika Jančík St 15:50-17:25 C/118
Hospodářské dějiny – fenomén moderní kultury Jakubec St 10:50–12:25 C/130
Základní interpretační problémy hospodářských dějin Kubů

Štolleová

Čt 12:30–14:05 C/118
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – přednáška (kurz je vyučován v LS) Štaif Po 9:10-10:45 C/118
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení (kurz je vyučován v LS) Spurný Čt 14:10-15:45 C/118

 

 

Specializace/modul – Sociální dějiny

ZS 2023/2024

Předmět Vyučující Čas Místnost
Dějiny sociálních teorií Rákosník Po 12:30-14:05 C/118
Základní interpretační problémy sociálních dějin Štaif Po 10:50-12:25 C/118
SP – Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Šima St 14:10-15:45 C/118
Soudobé problémy sociálních dějin Pullmann Út 14:10-15:45 C/118
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – přednáška (kurz je vyučován v LS) Štaif Po 9:10-10:45 C/118
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení (kurz je vyučován v LS) Spurný Út 14:10-15:45 C/118
Metodologie v teorii a praxi Spurný Čt 12:30-14:05 C/321

 

Úvod > Studium > Rozvrh