Rozvrh

Rozvrh LS 2020/2021

Výuka v letním semestru 2020/2021

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

(bakalářské, diplomní, magisterské, specializační)

Semináře k hospodářským dějinám
Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHSV10393

AHS588001-AHS588008

AHS660048-AHS660050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomická rivalita, spolupráce a inovace v transnacionální perspektivě Gecko St 14:10–15:45 C/108
AHSV10393

AHS400605

AHS400246

AHS588001-AHS588008

AHS660048 -AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.–20. století Jakubec St 12:30–14:05 C/108
AHSV10393

AHS400607

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století Jančík St 17:30–19:05 C/108
AHSV10393

AHS400606

AHS400248

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století Kubů Čt 15:50-17:25 C/108
AHSV10393

AHS400609

AHS400230

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu Kubů

Štolleová

Čt 17:30–19:05 C/108
AHSV10393

AHS400611

AHS400612

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům Štolleová Po 9:10–10:45 C/108
Semináře k sociálním dějinám
Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHSV10393

AHS588022

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Imaginace a každodenní život v Československu v evropském kontextu Dušková po 14:10–15:45 C/117
AHSV10393

AHS400603

AHS400249

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální a kulturní dějiny 20. století Pullmann Út 17:30–19:05 C/105
AHSV10393

AHS400602

AHS400251

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální stát a každodenní život ve 20. století Rákosník Čt 9:10–10:45 C/108
AHSV10393

AHS400604

AHS400252

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií. Spurný Čt 17:30–19:05 C/117
AHSV10393

AHS588023

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Gender a sociální hnutí Šustrová Čt 12:30–14:05 C/108

 

Specializační/výběrové přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie – hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
 AHS788047

AHSV20480

AHSV20481

AHS666394

AHS666395

AHS788050

Ženské hnutí v českých zemích 19. století Bahenská Po 17:30–19:05 C/117
AHSV20550

AHSV20551

AHS666464

AHS666465

AHS788121

AHS788122

History of National Socialism Barth St 14:10–15:45  C/105
AHSV20548

AHSV20549

AHS666462

AHS666463

AHS788119

AHS788120

Deutsche Geschichte nach 1945 Barth St 17:30–19:05  C/105
AHS788114

AHSV20542

AHSV20543

AHS666456

AHS666457

AHS788113

Labour history after 1945 Dušková Po 15:50–17:25  C/117
AHS666010

AHS666381

AHS666380

AHSV20460

AHSV20461

AHS788033

AHS788034

Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Dušková St 10:50–12:25  C/108
AHSV20496

AHSV20497

AHS666410

AHS666411

AHS788066

AHS788067

Technické projevy každodennosti (v 19. a 20. století v českých zemích) Efmertová Út 12:30–14:05 C/117
AHSV20536

AHSV20537

AHS666450

AHS666451

AHS788107

AHS788108

Economic and Social History of the Constitutions in Central Europe Kober Pá 10:50–12:25  P/304
AHSV20562

AHSV20563

AHS666476

AHS666477

AHS788133

AHS788134

Sociální dějiny komunistických diktatur Pullmann St 17:30–19:05  

C/117

 

AHSV20560

AHSV20561

AHS666474

AHS666475

AHS788131

AHS788132

Legitimizační a reprezentační strategie v církevním a šlechtickém prostředí Sklenář

Pola

Út 9:10–10:45 C/117
AHSV20552

AHSV20553

AHS666466

AHS666467

AHS788123

AHS788124

Holokaust a perzekuce Romů v Protektorátu Čechy a Morava Smlsal Čt 17:30–19:05  C/105
AHSV20558

AHSV20559

AHS666472

AHS666473

AHS788129

AHS788130

Pražské bahno aneb figurky pražského podsvětí za 1. republiky Starcová Út 15:50–17:25  C/117
AHS788111

AHS788112

AHSV20540

AHSV20541

AHS666454

AHS666455

Ostmitteleuropa Denken. Geschichte, Politik und Kultur im 19. und 20. Jahrhunderts Spurný a kol. Po 16:00–17:30 Online
AHS788115

AHS788116

AHSV20544

AHSV20545

AHS666458

AHS666459

Kybernetika – nová socialistická věda Studený

Růžička

Čt 15:50–17:25 P/304
AHSV20546

AHSV20547

AHS666460

AHS666461

AHS788117

AHS788118

Postmodernism and History Štverka Čt 17:30–19:05  C/103
AHSV20554

AHSV20555

AHS666468

AHS666469

AHS788125

AHS788126

Co byla normalizace? Československo v letech 1969–1989 Vilímek Čt 10:50–12:25  C/117
AHSV20556

AHSV20557

AHS666470

AHS666471

AHS788127

AHS788128

Od zaostalého impéria ke globální expanzi. Paradoxy modernizace Číny ve 20. století. Sonda do komparace s ruským vývojem Voráček St 15:50–17:25  C/307

 

Bakalářské studium

LS 2020/2021

 

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

AHS110024

AHS188002

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. – přednáška Štolleová Po 15:50–17:25 P/301
AHS222024

AHS111024

AHS100027

AHS110026

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do současnosti – cvičení Gecko

Štolleová

Štolleová

St 15:50–17:25

Čt 9:10–10:45

Čt 15:50–17:25

C/105

C/117

C/105

AHS100013

AHS111011

AHS222011

AHS110027

AHS188005

Sociální dějiny od pol. 18. stol. – přednáška Rákosník

Dušková

Po 9:10–10:45 P/301
AHS111025

AHS222025

AHS100026

AHS110098

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení Rákosník

Bernášek

Štaif

Čt 7:30–09:05

Po 14:10–15:45

Út 10:50–12:25

C/105

C/105

C/117

AHS222016

AHS111016

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 do současnosti – přednáška Jančík Po 14:10–15:45 P/301
AHS111026

AHS222026

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – cvičení Slavíček

Slavíček

Po 15:50–17:25

Po 17:30–19:05

C/105

C/105

Navazující magisterské studium

Specializace/modul – Hospodářské dějiny

LS 2020/2021

 

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHS666013

AHS588013

Ideje, ekonomika, politika Jančík St 15:50–17:25 C/117
AHS666015

AHS588011

Hospodářské dějiny – fenomén moderní kultury Jakubec

Drnek

St 10:50–12:25 C/117
AHS666011

AHS666007

AHS588015

Základní interpretační problémy hospodářských dějin Kubů

Štolleová

Čt 12:30–14:05 C/117
AHS666005

AHS588024

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – přednáška Štaif Po 9:10–10:45 C/117
AHS666005

AHS588025

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení Sommer Út 14:10–15:45 C/117

 

Výuka kurzu: Historiografie hospodářských a sociálních dějin probíhá v LS.

Specializace/modul – Sociální dějiny

LS 2020/2021

 

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHS666006

AHS666012

Základní interpretační problémy sociálních dějin Bernášek Po

9:10–10:45

C/117
AHS666010

AHS666380

AHS666381

AHSV20460

AHSV20461

AHS788033

AHS788034

SP – Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Dušková Po 14:10–15:45 C/117
AHS666005

AHS588024

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – přednáška Štaif Po 9:10–10:45 C/117
AHS666005

AHS588025

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení Sommer Út 14:10–15:45 C/117
AHS666001

AHS333002

Metodologie v teorii a praxi Spurný Čt 14:10–15:45 C/117

 

Výuka kurzu: Historiografie hospodářských a sociálních dějin probíhá v LS.

Úvod > Studium > Rozvrh