Rozvrh

Rozvrh LS 2022/2023

Výuka v letním semestru 2022/2023

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

(bakalářské, diplomní, magisterské, specializační)

Semináře k hospodářským dějinám
Předmět Vyučující Čas Místnost
Ekonomická rivalita, spolupráce a inovace v transnacionální perspektivě Dr. Gecko St 14:10-15:45 C/130
Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.–20. století Jakubec St 12:30-14:05 C/130
Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století Jančík St 17:30–19:05 C/130
Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století Kubů Čt 15:50–17:25 C/130
Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu Kubů

Štolleová

Čt 17:30–19:05 C/130
Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům Štolleová Čt 9:10–10:45 C/130
Semináře k sociálním dějinám
Předmět Vyučující Čas Místnost
Sociální a kulturní dějiny 20. století (bloková výuka) Pullmann Út 12:30-14:05 C/130
Sociální stát a každodenní život ve 20. století Rákosník Čt 15:50–17:25 C/118
Československo v evropském kontextu. Identita – prostor – myšlení Spurný Čt 15:50–17:25 C/133
 Společenský život nejen v dlouhém 19. století  Štaif Út 9:10–10:45  C/118
Gender a sociální hnutí (online bloková výuka) Kopeček Šustrová Čt 10:50–12:25 C/130
Člověk v posthumanitním kontextu 19. a 20. století. Společnost – modernita – životní prostředí Šima St 12:30-14:05 C/118

Specializační/výběrové přednášky:

 

Předmět Vyučující Čas Místnost
Musical subcultures in socialist Czechoslovakia (English) Andrs Po 14:10-15:45 1.11

(Celetná 13)

Ženské hnutí v českých zemích 19. století Bahenská  Út 17:30-19:05 C/118
History of National Socialism: The Third Reich in History and Memory after 1945 (English) Domeier St 12:30-14:05 C/144
Technické projevy každodennosti (v 19. a 20. století v českých zemích) Efmertová Út 12:30-14:05  C/118
Meziválečný „Hrad“ Gecko St 17:30-19:05 C/133
Technické památky Prahy Jakubec St 14:10-15:45 terén
Ekonomika bipolárního světa Jančík St 14:10-15:45 C/133

Mezi dechovkou a klubovou scénou

Machek Čt 17:30-19:05 C/118
Environmentální dějiny středoevropských hor Kolářová

Moravanský

Út 10.50-12.25  C/118
Pražské bahno. Vybrané kapitoly z dějin zločinu v Praze za 1. republiky Starcová Po 15:50-17:25 C/133
Odborné a společenské diskurzy o komunistické diktatuře

– přednáška ÚHSD FF UK a LMU München (online/bloková výuka)

Spurný a kol. Pá 9:10-10:50
Hospodářské a sociální aspekty západního politického myšlení od renesance po 2. polovinu 20. století Slavíček Út 17:30-19:05 P/209
Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Šima St 14:10-15:45 C/118

 

Bakalářské studium

LS 2022/2023

 

Předmět Vyučující Čas Místnost
Hospodářské dějiny od pol. 18. stol.– přednáška Štolleová Po 15:50-17:25 P/301
Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do současnosti – cvičení/seminář Štolleová

Štolleová

Gecko

Čt 10:50-12:25

Čt 15:50–17:25

St 15:50-17:25

C/335

P/308B

C/133

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do současnosti – přednáška Rákosník

Spurný

Po 9:10–10:45 P/301
Sociální dějiny od pol. 18. stol. do současnosti – cvičení/seminář Bernášek

Bernášek

Štaif

St 9.10-10.45

St 10:50-12:25

Út 10:50–12:25

1.09 (Cel.13)

1.09

C/348

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 do souč. – přednáška

individuální zápis (pro dobíhající akreditaci)

     
Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – cvičení

individuální zápis ( pro dobíhající akreditaci)

     

 

 

Magisterské studium

Specializace/modul – Hospodářské dějiny

LS 2022/2023

Předmět Vyučující Čas Místnost
Ideje, ekonomika, politika Jančík St 15:50-17:25 C/118
Hospodářské dějiny – fenomén moderní kultury Jakubec St 10:50–12:25 C/130
Základní interpretační problémy hospodářských dějin Kubů

Štolleová

Čt 12:30–14:05 C/118
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – přednáška (kurz je vyučován v LS) Štaif Po 9:10-10:45 C/118
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení (kurz je vyučován v LS) Spurný Čt 14:10-15:45 C/118

 

 

Specializace/modul – Sociální dějiny

LS 2022/2023

Předmět Vyučující Čas Místnost
Dějiny sociálních teorií Rákosník Po 12:30-14:05 C/118
Základní interpretační problémy sociálních dějin Rákosník Po 10:50-12:25 C/118
SP – Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Šima St 14:10-15:45 C/118
Soudobé problémy sociálních dějin (blokově) Pullmann Út 14:10-15:45
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – přednáška (kurz je vyučován v LS) Štaif Po 9:10-10:45 C/118
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení (kurz je vyučován v LS) Spurný Út 14:10-15:45 C/118
Metodologie v teorii a praxi Spurný Čt 12:30-14:05 C/321

 

Úvod > Studium > Rozvrh