Rozvrh

Rozvrh ZS 2021/2022

 

Upozornění: výuka probíhá v prostorách v Celetné ulici (kód místnosti C), na náměstí Jana Palacha (kód místnosti P), v Hybernské ulici (kód místnosti H) a v ulici Na Poříčí (kód místnosti NP).

Výuka v zimním semestru 2021/2022

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

(bakalářské, diplomní, magisterské, specializační)

Semináře k hospodářským dějinám
Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHSV10393

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS660050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomická rivalita, spolupráce a inovace v transnacionální perspektivě Gecko St 14:10–15:45 H/101
AHSV10393

AHS400605

AHS400246

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.–20. století Jakubec St 12:30–14:05 C/137
AHSV10393

AHS400607

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století Jančík St 17:30–19:05 C/317
AHSV10393

AHS400606

AHS400248

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století Kubů Čt 15:50–17:25 C/317
AHSV10393

AHS400609

AHS400230

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu Kubů

Štolleová

Čt 17:30–19:05 C/103
AHSV10393

AHS400611

AHS400612

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům Štolleová Čt 9:10–10:45 C/317
Semináře k sociálním dějinám
Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHSV10393

AHS588022

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Imaginace a každodenní život v Československu v evropském kontextu Dušková Út 15:50–17:25 C/103
AHSV10393

AHS400603

AHS400249

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální a kulturní dějiny 20. století Pullmann Út 17:30–19:05 C/136
AHSV10393

AHS400602

AHS400251

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální stát a každodenní život ve 20. století Rákosník Čt 15:50–17:25 C/119
AHSV10393

AHS400604

AHS400252

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Československo v evropském kontextu. Identita – prostor – myšlení Spurný Čt 15:50–17:25 C/137
AHSV10393

AHS400601

AHS400088

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

 Společenský život nejen v dlouhém 19. století  Štaif Út 9:10–10:45  C/119
AHSV10393

AHS588023

AHS588001–AHS588008

AHS660048–AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Gender a sociální hnutí (online bloková výuka) Šustrová Čt 10:50–12:25 Online

Specializační/výběrové přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie – hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHS788148

AHS666490

AHS666491

AHS788147 

National SocialismThe Coming of the Third Reich Domeier  St 14:10–15:45 C/317
AHS788152

AHS666494

AHS666495

AHS788151

Eine kritische Unternehmens- und Politikgeschichte von „Associated Press“ (AP) im 20. Jahrhundert Domeier St 17:30–19:05  C/426
AHS788150

AHS666492

AHS666493

AHS788149

Culture Theory and Practice in the 20th Century Virág Buka Po 15:50–17:25  C/103
AHS666010

AHS666379

AHS666378

AHSV20458

AHSV20459

AHS788031

AHS788032

Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Šima Čt 17:30–19:05  C/137

(částečně online)

AHSV20448

AHSV20449

AHS666368

AHS666369

AHS788021

AHS788022

Technická podstata industrializace v českých zemích Efmertová Út 12:30–14:05 C/102
AHS788138

AHS666480

AHS666481

AHS788137 

Digital humanities – geneze a budoucnost oboru v hospodářských dějinách Gecko St 17:30–19:05  C/423
AHS788136

AHS666478

AHS666479

AHS788135

Kapitoly z dějin světové ekonomiky I – Od konce 2. světové války k ropné krizi   Jančík St 15:50–17:25  

C/317

 

AHSV20455

AHS788028

AHS788027

AHS666375

AHS666374

AHSV20454

Pokrok a regrese v hospodářském životě 18. až 21. století I. Kubů

Gecko

Štolleová

Čt 10:50–12:25 C/119
AHS788140

AHS666482

AHS666483

AHS788139

Demokracie, ne-demokracie, autoritarismus a totalitarismus v teorii a praxi Střední Evropy Slavíček Po 17:30–19:05  C/103
AHS788142

AHS666484

AHS666485

AHS788141 

Společnost, kultura a myšlení v Evropě po roce 1945 Spurný čt 9:10-10:45 P/200  Spurný Čt 9:10–10:45  P/200
AHS788115

AHS788116

AHS666458

AHS666459

Kybernetika – nová socialistická věda Studený

Růžička

St 15:50–17:25 C/423
AHS788143

AHS666486

AHS666487

AHS788143

Jako kapky deště – fenomén čsl. emigrace v období tzv. normalizace  Vilímek Út 9:10–10:45  C/103

 

Bakalářské studium

ZS 2021/2022

 

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

AHS110024

AHS188002

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. – přednáška Jakubec Po 15:50–17:25 P/301
AHS222024

AHS111024

AHS100027

AHS110025

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do současnosti – cvičení Štolleová

Gecko

Čt 15:50–17:25

St 15:50–17:25

P/018

C/137

AHS100013

AHS111011

AHS222011

AHS110027

AHS188005

Sociální dějiny od pol. 18. stol. – přednáška Rákosník Po 9:10–10:45 P/301
AHS111025

AHS222025

AHS100026

AHS110097

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení Rákosník

Bernášek

Štaif

Čt 7:30–09:05

St 9:10–10:45

Út 10:50–12:25

C/136

C/135

C/317

 

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY STARÉ AKREDITACE (zahájení před 2018–2019)  

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 do souč. – přednáška  

Již se nevyučuje (stará akreditace). Zápis pro studenty, kteří započali studium před 2018/2019 probíhá v SIS podle příslušného kódu (AHS222016; AHS111016). Doporučenou alternativou pro studenty je SP doc. Spurného (Společnost, kultura a myšlení v Evropě po roce 1945) a SP prof. Jančíka (Kapitoly z dějin světové ekonomiky I – Od konce 2. světové války k ropné krizi) 

 Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – cvičení (seminář)         

Již se nevyučuje (stará akreditace). Zápis pro studenty, kteří započali studium před 2018/2019 probíhá v SIS podle příslušného kódu (AHS111026; AHS222026). Udělení atestace na základě individuální domluvy   s doc. Spurným (ZS – soc. dějiny) a dr. Štolleovou (LS – hosp. dějiny). 

S ohledem na přechod do nové akreditace nás v případě jakýchkoliv problémů a nejasností se zápisem prosím neváhejte kontaktovat (barbora.stolleova@ff.cuni.cz nebo jana.heroutova@ff.cuni.cz).

 

Magisterské studium

Specializace/modul – Hospodářské dějiny

ZS 2021/2022

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHS666013

AHS588012

Ideje, ekonomika, politika Jančík St 14:10–15:45 NP/301C
AHS666015

AHS588010

Hospodářské dějiny – fenomén moderní kultury Jakubec St 10:50–12:25 NP/211
AHS666011

AHS666007

AHS588014

Základní interpretační problémy hospodářských dějin Kubů

Štolleová

Čt 12:30–14:05 C/137
AHSV20455

AHS788028

AHS788027

AHS666375

AHS666374

AHSV20454

SP – Pokrok a regrese v hospodářském životě 18. až 21. století Kubů

Gecko

Štolleová

Čt 10:50–12:25 C/119

 

Výuka kurzu: Historiografie hospodářských a sociálních dějin probíhá v LS.

Specializace/modul – Sociální dějiny

ZS 2021/2022

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost
AHS666006

AHS666012

AHS588018

Základní interpretační problémy sociálních dějin Štaif Po

10:50–12:25

C/317
AHS666008

AHS588016

Dějiny sociálních teorií Rákosník Po 12:30–14:05 C/427
AHS666009

AHS588020

Soudobé problémy sociálních dějin Rákosník

Dušková

Út 14:10–15:45 C/317
AHS666010

AHS666379

AHS666378

AHSV20458

AHSV20459

AHS788031

AHS788032

SP – Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Šima Čt 17:30–19:05 C/137

 

Výuka kurzu: Historiografie hospodářských a sociálních dějin probíhá v LS.

Úvod > Studium > Rozvrh