Lucie Dušková

Mgr. Lucie Dušková, Ph.D.

Odborný profil

 • Odborná asistentka
 • členka Semináře sociálních dějin

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Teorie a metodologie sociálních dějin
 • Dějiny komunismu
 • Dějiny společenských představ
 • Urbánní dějiny
 • Dějiny noci
 • Dějiny práce
 • Dějiny lidí na okraji společnosti

Curriculum Vitae:

 • 2005–2011: Bakalářské a magisterské studium, Université Paul Valéry, Montpellier, France
 • 2012-2019: Doktorské studium, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK
 • Téma disertační práce: Noc v Československu 1945-1960: Reprezentace a sociální praxe
 • 2016-2019: stáže na Universität Regensburg – Ludwig-Maximilians Universität München a na Historickém ústavu Slovenské akademie věd
 • Od 2016: Externí vyučující ČVUT
 • Od 2019: Odborná asistentka, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

 • DUŠKOVÁ, Lucie, A Socialist night? Governing through lights in the post-war Prague, In: Straw Will – Maggioli Marco –  Gwiazdzinski Luc: Night studies. přijato do tisku.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Noční každodennost v Československu 1945-1960, In: Historica Olomucensia 54/2018.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Die lange Reise, In: Anke Steinborn – Nicole Kandioler (eds.), Klassiker des tschechischen und (tschecho-)slowakischen Films. Marburg: Schüren, 2018.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Between East and West: Night in Czechoslovak postwar massculture 1945-1960. In: Études et travaux d´Eur´ORBEM. Paris: Université Paris-Sorbonne – CNRS, 2017.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Až na dno společnosti. In: Soudobé dějiny 3/2016. Ústav soudobých dějin AV ČR.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Bdělost v obrazech českého filmu 1947-1959. In: Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík (eds.), České, Slovenské a Československé dějiny 20. století. Univerzita Hradec Králové – Muzeum Východních Čech, 2018.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Online Encyklopedie migrace, tvorba vybraných hesel z domény Historie, projekt Multikulturního centra v Praze, FF UK, FSV UK, FHS UK, PF UK a ETF UK.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Obrazy noci ve filmu Zářijové noci (1952-1957). In: Jiří Petráš – Libor Svoboda (eds.): Československo 1954–1962. Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2015.
Úvod > Lidé > Lucie Dušková