Radka Kopeček Šustrová

PhDr. Radka Kopeček Šustrová, Ph.D.

Profil

 • Odborná asistentka
 • Členka semináře sociálních dějin

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Dějiny sociálního státu
 • Gender a sociální hnutí
 • Dějiny nacionalismu a identit ve střední Evropě
 • Druhá světová válka, zvl. dějiny Protektorátu Čechy a Morava

Curriculum Vitae:

 • 2005–2011      Magisterské studium (Mgr.)  Historie – Politologie; FF UK
 • 2010–2012      Vědecká pracovnice, Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2012                Rigorózní zkouška (PhDr.); FF UK
 • 2012–2014      Vědecká pracovnice, Památník Lidice
 • 2018                Doktorská dizertace (Ph.D.), Ústav českých dějin, FF UK
 • 2014–2019      Výzkumná pracovnice, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 • 2019–2020      Vědecká pracovnice, Collegium Carolinum
 • Od 2019          Odborná asistentka, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2020–2022      British Academy Newton International Fellow, University of Cambridge

 

Výběrová bibliografie:

Vědecké monografie
 • Šustrová, Radka. Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Argo – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. ISBN: 978-80-257-3280-9.
 • Šustrová, Radka – Rákosník, Jakub. Rodina v zájmu státu: Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN: 978-80-7422-378-5
 • Šustrová, Radka. Pod ochranou protektorátu: Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN 978-80-7308-424-0.
Redakce kolektivních monografií
 • Šustrová, Radka (ed.). Demokracie a socialismus: Dva programové dokumenty demokratické levice z první poloviny 20. století. Olomouc: Masarykova demokratická akademie – Burian a Tichák, s. r. o., 2018. ISBN 978-80-87274-48-4; 978-80-87348-35-2
 • Šustrová, Radka – Rákosník, Jakub (eds.). War Employment and Social Policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945. Praha : Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7308-771-5
 • Šustrová, Radka – Hédlová, Luba (eds.). Česká paměť: Obraz národa a místa paměti. Praha : Academia – Památník Lidice, 2014. ISBN: 978-80-200-2411-4
Studie v kolektivních monografiích
 • Smetana, Vít – Šustrová, Radka, České země za druhé republiky a nacistické okupace, 1938-1945, In: Klápště, Jan – Šedivý, Ivan (eds.), Dějiny Česka, Praha: NLN, 2019, s. 251-281.
 • Šustrová, Radka: A Dilemma of Change and Cooperation: Labour and Social Policy in Bohemia and Moravia in the 1930s and 1940s, In: Nazism Across Borders: The Social Policies of the Third Reich and their Global Appeal, eds. Sandrine Kott, Kiran K. Patel, Oxford University Press, Series of the German Historical Institute, London 2018, ISBN: 9780198828969.
 • Šustrová, Radka: Schutz und Erziehung im volkspolitischen Kontext: Die Lager der Kinderlandverschickung im Protektorat Böhmen und Mähren, In: Jugend in der Tschechoslowakei: Konzepte und Lebenswelten (1918–1989)Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 7. bis 10. November 2013, Hrsg. von Christiane Brenner, Karl Braun, Tomáš Kasper. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht – Collegium Carolinum 2016, s. 209–234.
 • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Privathaushalte im Spannungsfeld der Staatspolitik: Sozial- und Familienpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren, In: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Folge 7, 2013–2014, s. 305–320.
 • Šustrová, Radka ; Vajskebr, Jan. Niemeckie środki bezpieczeństwa na terenie Protektoratu Czech i Moraw przed i podczas ataku na Polskę, In: Kampania Polska ´39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia. Jerzy Kirszak, Daniel Koreś (ed.). Wroclaw: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania. Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2011, s. 275–285.
Studie
 • Šustrová, Radka. “Labour that Serves the Good of All”. Technocratic Ideals and Czech Experts in Cooperation with Nazis in Bohemia and Moravia, In Střed / Centre. Journal of Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Century, no. 2, 2020 – přijato.
 • Šustrová, R. (2020), Struggle for Respect. The State, World War One Veterans, and Social Welfare Policy in Interwar Czechoslovakia, In Zeitgeschichte, Vol. 47, Issue 1, 2020, s. 107–134.
 • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Towards a Population Revolution? The Threat of Extinction and Family Policy in Czechoslovakia 1930s–1950s. Journal of Family HistoryVol. 43, Issue 2, 2018, pp. 177–193.
 • Šustrová, Radka. Von der Gesudheitspflege zur politischen Kontrolle der Gesendheit: Das öffentlichen Gesundheitswesen und die Pflege der Kinder und Jugend im Protektorat Böhmen und Mähren. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, roč. 57, č. 2, 2017, s. 367–393.
 • Šustrová, Radka. “It Will Not Work without a Social Policy!” Research on Social Policy Practice on the Territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Czech Journal of Contemporary History. Vol. II, 2014, s. 31–56.
 • Šustrová, Radka. “Bez sociální politiky to nejde!” K výzkumu sociálněpolitické praxe na území Protektorátu Čechy a Morava. Soudobé dějiny. 2013, roč. 20, č. 1–2, s. 40–64.
 • Šustrová, Radka. Dětský válečný prožitek: Říšské děti v programu KLV na území Protektorátu Čechy a Morava. Historie – Otázky – Problémy. 2010, č. 1, s. 137–150.
Úvod > Lidé > Radka Kopeček Šustrová