Doporučená literatura

První okruh zkoušky

Pedagogika

Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP. Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing. Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál. Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing.

Psychologie

Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část). Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál. Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing. Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.