Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studjiním programu

Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

Kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými programy učitelství

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Profil absolventa

Absolventi programu jsou připraveni:

  • uplatnit se jako učitelé předmětu dějepis, historický či společenskovědní seminář, a to především na středních školách,
  • uplatnit se jako lektoři kurzů, například v paměťových institucích (muzea, galerie, památníky atp.) či kurzech celoživotního vzdělávání,
  • uplatnit se jako odborní poradci při tvorbě vzdělávacích a popularizačních pořadů či projektů nebo v odborné redakční práci.