Lidé

Vedení ústavu

Funkce Jméno
Ředitel ústavu Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Zástupce ředitele ústavu Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.
Tajemnice ústavu PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Sekretariát

Funkce Jméno
Úřední hodiny
Sekretářka
Jana Heroutová

Jana.Heroutova@ff.cuni.cz

+420 724 280 509

Pondělí 9:00-15:00

Úterý 9:00-14:00

Čtvrtek 9:00-14:00

 

Pokud není uvedeno jinak, konají se konzultační hodiny pracovníků v místnosti C/130 (bývalá C/108)

Správa SIS

Jméno Konzultační hodiny
PhDr. Ing. Mgr. Martin Pola dle dohody emailem

martin@pola.name

Seminář hospodářských dějin

  Jméno
Konzultační hodiny
Vedoucí semináře
Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. dle e-mailové domluvy

Drahomir.Jancik@ff.cuni.cz

Členové semináře
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Úterý 9:00 – 11:00
Prof. PhDr. Eduard Kubů CSc. Čtvrtek 17:00 – 18:00

po předchozí e-mailové domluvě Eduard.Kubu@ff.cuni.cz

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. Čtvrtek 17:00 – 18:00

po předchozí e-mailové domluvě Barbora.Stolleova@ff.cuni.cz

PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D. Středa 14:10 – 15:45

pouze po předchozí

e-mailové domluvě

Tomas.Gecko@ff.cuni.cz

Externí vyučující Prof. PhDr. Marcela Efmertová CSc.
PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.

Seminář sociálních dějin

Jméno Konzultační hodiny
Vedoucí semináře
Prof. PhDr. Jiří Štaif CSc. Úterý 9:30 – 10:50
Členové
Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. Úterý 11:30 – 12:30
Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. Pondělí 10:00 – 11:00 (nám. J. Palacha 2, P/451)
Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. Čtvrtek 10:45 – 11:45
PhDr. Radka Kopeček Šustrová, Ph.D. jen po předchozí e-mailové domluvě

Radka.Sustrova@ff.cuni.cz

Mgr. Lucie Dušková dle e-mailové domluvy

Lucie.Duskova@ff.cuni.cz

Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. dle e-mailové domluvy

Vitezslav.Sommer@ff.cuni.cz

Mgr. Karel Šima, Ph.D. dle e-mailové domluvy

Karel.Sima@ff.cuni.cz

 

DAAD-Langzeitdozentur

Jméno Konzultační hodiny
PD Dr. Norman Domeier  

By e-mail:

Norman.Domeier@ff.cuni.cz

Úvod > Lidé