Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studijním programu

Forma a typ studia: prezenční bakalářské

Kombinovatelnost: pouze sdružené studium

Kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se zaměřením na vzdělávání

Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium

Informace o uplatnění absolventů:

Absolventi programu jsou připraveni: uplatnit se v profesích vyžadujících výborné oborové a pedagogické kompetence a kultivované užívání jazyka – tedy profesích zaměřených na muzeologii, popularizaci a medializaci historických poznatků (média, redakce, muzea apod.), pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném.