Průběh přijímacího řízení

Popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)

1) české dějiny

2) obecné/světové dějiny

3) všeobecný kulturně-politický přehled

(celkem max.: 50 bodů)

Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

2. kolo – ústní část

1) české dějiny (max. 20 bodů)

2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů)

3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o program (vše se předkládá k nahlédnutí).

Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

Přípravný kurz: Informace o přípravném kursu spolku FFabula zde.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách oddělení přijímacího řízení FF UK.

Podmínky přijímacího řízení na bakalářský studijní program Historie.

 

Informace k počtu přijatých uchazečů

Počet přijatých v minulém akademickém roce: 100

Počet přihlášených v minulém akademickém roce: 258

Předpokládaný počet přijímaných: 100

Garantem přijímacího řízení pro AR 2023/2024 je Ústav světových dějin.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Historie > Průběh přijímacího řízení