Vysokoškolské kvalifikační práce

Kvalifikační práce jsou zkatalogizovány v knihovním katalogu a plné texty prací můžete najít v Digitálním univerzitním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze. Vstup do repozitáře je možný pouze z počítačů v sítí Univerzity Karlovy.

Zpracováním kvalifikačních (závěrečných) prací je za FF UK pověřen Ondřej Vaverka.
Email: ondrej.vaverka@ff.cuni.cz
Tel.: 221 619 303

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce 
Manuály ke vkládání závěrečných prací přes Studijní informační systém.

Úvod > Vysokoškolské kvalifikační práce