Erasmus+

Program Erasmus+, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Aktivity programu Erasmus+ jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus+ navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

O stipendijní pobyt v rámci programu Erasmus+ se mohou ucházet studenti bakalářského, magisterského i doktorského cyklu. Každý student může vycestovat jednou během každé z fází studia.

V rámci programu pořádají Ústav českých dějin, Ústav světových dějin a Ústav hospodářských a sociálních dějin každoročně konkurs, kterého se mohou rovnocenně zúčastnit všichni studenti oborů historie a archivnictví/pomocných věd historických. Z nabídky se mohou studenti ucházet o více jak 160 studijních pobytů na 94 evropských univerzitách. Konkurs je každoročně vyhlášen začátkem letního semestru a koná se v průběhu dubna.

Pro akademický rok 2021/2022 mají historické ústavy partnerské smlouvy s univerzitami uvedenými v tomto seznamu.

Informace o přihlášení do programu Erasmus+ pro rok 2024/2025.

Více informací sekce Erasmus na stránkách Filozofické fakulty UK.

Přesné podmínky a postupy uznávání předmětů z Erasmu+ sděluje Erasmus+ koordinátor, doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.