Elektronický zápis SIS

Organizace elektronického zápisu do SIS na ÚHSD

 

Na následujících řádcích naleznete několik rad a poznámek ohledně organizace studijních povinností v SISu, které se týkají předmětů vyučovaných na ÚHSD.
Na začátek jedna technická připomínka: SIS vám sám od sebe nic nezapíše, nezruší ani nevyplní. Pokud vám nejde něco zapsat, tak to na 110% nepůjde ani za 14 dní a už vůbec ne po termínu na zápis.
Proto bychom vás rádi požádalo, abyste se na správce SIS obraceli co nejdříve, pokud budete mít s něčím problém. Většinu obtíží lze vyřešit poměrně jednoduše, nicméně pouze po dobu, kdy je umožněn zápis do SIS. Poté už je vše složitější a občas takřka nemožné.

Vzhledem k existenci několika rozdílných studijních plánů s rozdílnými kódy předmětů jsou níže vypsány základní předměty vyučované na ÚHSD:

Bc. do ak. r. 10/11

Předměty bakalářského studijního programu Historie, realizovaného studenty zapsanými do AR 2010/2011, nejsou od AR 2014/2015 rozvrhovány. Výuka předmětů je zajišťována předměty AHS111***.

Pro zápis níže uvedených předmětů kontaktujte správce SIS !

AHS100013 – Sociální dějiny od poloviny 18. století do současnosti
AHS100014 – Hospodářské dějiny od pol. 18. století do současnosti
AHS100026 – Sociální dějiny od poloviny 18. stol. do současnosti – seminář
AHS100027 – Hospodářské dějiny od poloviny 18. století do současnosti – seminář

AHSV2*** – PVP 3 –

Bc. od ak r. 11/12

kódy AHS111*** – jednooborové studium
kódy AHS222*** – dvouoborové studium
AHS111010 – Hospodářské dějiny (od poloviny 18. století do r. 1945) A
AHS222010

AHS111011 – Sociální dějiny (od poloviny 18. století do roku 1945) A
AHS222011

AHS111016 – Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) A
AHS222016

AHS111024 – Seminář k hospodářským dějinám (od pol. 18. stol. do r. 1945)
AHS222024

AHS111025 – Seminář k sociálním dějinám (od pol. 18. stol. do roku 1945)
AHS222025

AHS111026 – Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od roku 1945 do současnosti)
AHS222026

AHSV2*** – PVP 3 (společné pro jedno- i dvouoborové studium)

NMgr. do ak. r. 12/13

Studijní plán připojen níže.

AHSV2*** – PVP 3 + SP

Všechny specializační přednášky ÚČD, ÚHSD a ÚSD jsou uznávány v SIS jako povinně volitelné předměty (tzn. budou v SISu zabarveny oranžově), na které se nevztahuje nařízení o započítání tzv. efektivních kreditů pro postup do dalšího úseku studia (kredity za splněné specializační přednášky nad rámec PVP budou v SISu automaticky započítány jako volitelné předměty, na které se toto nařízení již vztahuje).

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 15 %

NMgr. od ak. r. 13/14

Studijní plány připojeny níže.

AHS666*** – POUZE předměty s tímto kódem, včetně PVP předmětů.
Zápis PVP předmětů jiných kateder je možný, ale bude se počítat pouze jako volitelný předmět (tzn. nebude v SISu zabarven oranžově), na který se vztahuje nařízení o započítání tzv. efektivních kreditů pro postup do dalšího úseku studia.

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %

SIS – Koordinátor na ÚHSD FF UK

PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D.

Příloha Velikost
Historie (Nmgr., 2006-2013) 185.5 KB
Historie – hospodářské dějiny, jednoobor (2013) 31.5 KB
Historie – hospodářské dějiny, dvouobor (2013) 28 KB
Historie – sociální dějiny, jednoobor (2013) 31 KB
Historie – sociální dějiny, dvouobor (2013) 27.5 KB
Úvod > Studium > Elektronický zápis SIS