Tomáš Gecko

PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.

Odborný profil

 • Odborný asistent
 • člen Semináře hospodářských dějin

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Business History
 • Monopolizace trhu
 • Transfer technologií
 • Dějiny vědy

Curriculum Vitae:

 • 2008–2011: Bakalářské studium (Bc.), Historie, FF UK
 • 2011–2013: Magisterské studium (Mgr.), Historie, FF UK
 • 2011–2015: Bakalářské studium (Bc.), Japonská studia, FF UK
 • 2015: Rigorózní zkouška (PhDr.), Historie – hospodářské a sociální dějiny, FF UK
 • 2013–2017: Doktorské studium (Ph.D.), Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK
 • Od 2017: Vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
 • Od 2018: Odborný asistent, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK

Výběrová bibliografie:

Autorství monografií
 • Gecko, Tomáš. Nástroj prospěšný či vražedný? Proces monopolizace na trhu stavebních hmot Předlitavska a meziválečného Československa. Praha: Karolinum, 2021
Spoluautorství monografií
 • Nebřenský, Zdeněk – Gecko, Tomáš – Herc, Svatopluk. Blahodárná monarchie: Vláda, podnikatelé a sociální politika 1867–1914. Praha: NLN, 2022
 • Jůnová Macková, Adéla – Žďárský, Pavel – Gecko, Tomáš. Korespondence Aloise Musila I.: Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů“. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019
Studie v impaktovaných časopisech (WoS, Scopus)
 • Gecko, Tomáš. Na pomezí tradičních metod a digitálního světa: Korespondence T. G. Masaryka optikou síťové analýzy a prostorového obratu. Střed. 2021, roč. 13, č. 1, s. 9–27
 • Gecko, Tomáš – Kaucká, Kristýna. The Education System between Private Business and the State: The Antagonism and Synergies of Industrial and State Paternalism in the Vítkovice Company Town (1869–1914). Central European History. 2021, Vol. 54, No. 1, pp. 61–85
 • Gecko, Tomáš. How the Prague School of Japanese Scholars Benefited from Technology Transfers. ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology. 2020, Vol. 25, No. 2, pp. 131–147
 • Gecko, Tomáš. „Kapitalismus blahobytu“ a „stát blahobytu“: Německé diskuze kapitalismu v perspektivě sociální péče o dělnictvo. Historická sociologie. 2020, roč. 12, č. 1, s. 107–119
 • Gecko, Tomáš. The Founding Generation of Japanese Scholars in the Czech Lands (1918–1968): Social Structure, the Academic Field, and Generational Dynamics. Archiv Orientální. 2019, Vol. 87, No. 3, pp. 537–567
Studie v ostatních odborných časopisech
 • Gecko, Tomáš. Imitace a inovace na trhu technologií meziválečného Československa: Teoreticko-metodologická východiska výzkumu optikou business history. Hospodářské dějiny. 2020, roč. 35, č. 1, s. 103–113
 • Gecko, Tomáš. Československá vědecká diplomacie v Japonsku na pozadí transferu technologií: koncepty, strategie a aktéři (1957–1968). Práce z dějin Akademie věd2019, roč. 11, č. 1, s. 31–52
 • Gecko, Tomáš. Rozhovor s Prof. PhDr. Zdeňkem Jindrou, CSc. (ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin v letech 1993–1996). Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers. 2018, Vol. 18, No. 2, pp. 40–49
 • Gecko, Tomáš. Kartely v ekonomické diplomacii? Boj o trhy s vápnem na pozadí československo-německých hospodářských jednání (1920–1925). Paginae historiae: sborník Národního archivu. 2018, roč. 26, č. 1, s. 163–174
 • Gecko, Tomáš. „Outsiderem“ na trhu s cementem. Podnikatelské strategie Sasko-české továrny na portlandský cement v Čížkovicích (1898–1918). Ústecký sborník historický. 2016, č. 1, s. 67–82
 • Gecko, Tomáš. Competitors in the Same Boat. Business Strategies of the Leading Players on the Czechoslovak and Austrian Cement Markets (1918–1938). Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers. 2016, Vol. 23, No. 1, pp. 76–96
 • Gecko, Tomáš. „Akce Grygov“. Neúspěšný pokus Baťova koncernu o průnik do cementářského průmyslu. Hospodářské dějiny. 2015, roč. 29, č. 1, s. 37-81
 • Gecko, Tomáš. Králův Dvůr ve stínu Perlmoosu. Konkurence a kooperace na předlitavském trhu s cementem před rokem 1918. Minulostí Berounska. 2015, roč. 19, č. 1, s. 11–47
 • Gecko, Tomáš. Úloha českých cementáren v předlitavských kartelech. Minulostí Berounska. 2014, roč. 17, s. 71–105
Kapitoly v odborných monografiích
 • Gecko Tomáš – Pavlíček, Tomáš W. Kariérní postup vědce, vztah učitele se žákem a vytváření vědeckých škol. In Franc, Martin (ed.), Habitus českých vědců v letech 1918-1968. Příklad dvou generací. Praha: MÚA AV ČR, 2021, s. 63–118
 • Franc, Martin – Gecko, Tomáš. Veřejná a politická činnost vědce. In Franc, Martin (ed.), Habitus českých vědců v letech 1918-1968. Příklad dvou generací. Praha: MÚA AV ČR, 2021, s. 278–314
 • Franc, Martin – Gecko, Tomáš – Pavlíček, Tomáš W. Úvod. In Franc, Martin (ed.), Habitus českých vědců v letech 1918-1968. Příklad dvou generací. Praha: MÚA AV ČR, 2021, s. 7–19
 • Gecko, Tomáš – Jemelka, Martin. Historická korespondence T. G. Masaryka a digital humanities. In Horák, Pavel – Jemelka, Martin (eds.). TGM na síti: Vědec, novinář, politik a první prezident Československa prostřednictvím networkingu. Praha: MÚA AV ČR, 2020, s. 55–65
 • Gecko, Tomáš – Kaucká, Kristýna. Z radnice do managementu: Volební klání na půdě Průmyslových závodů hlavního města Prahy (1920–1938). In Jemelka, Martin (ed.). Volby v Praze: Z dějin pražské volební kultury (1848–1945). Praha: NLN – MÚA AV ČR – CEVRO Institut, 2020, s. 149–179
 • Gecko, Tomáš. Japonské sdružení při Orientálním ústavu v Praze. In Okno do staletí česko-japonských vztahů. Praha: Česko-japonská společnost, 2020, s. 46–51
 • Gecko, Tomáš. Džunjú Kitajama. In Okno do staletí česko-japonských vztahů. Praha: Česko-japonská společnost, 2020, s. 51–52
 • Gecko, Tomáš. Domy vědeckých pracovníků (Liblice, Bechyně, Tupadly a Lanna). In Franc, Martin – Dvořáčková, Věra (eds.). Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964. Praha: Academia, 2019, s. 654–673
 • Gecko, Tomáš. Jan Filip. In Franc, Martin – Dvořáčková, Věra (eds.). Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964. Praha: Academia, 2019, s. 386–393
 • Gecko, Tomáš. Jaroslav Böhm. In Franc, Martin – Dvořáčková, Věra (eds.). Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964. Praha: Academia, 2019, s. 269–277
 • Gecko, Tomáš. Archivní prameny základem bádání? Možnosti a limity při výzkumu monopolizace československého a německého trhu s cementem (1918–1938). In Dufek Pavel (ed.). Obchodování v srdci Evropy: o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918-1992). Praha: Národní archiv, 2019, s. 108–118
 • Gecko, Tomáš. Od akciové společnosti k rodinné firmě. Úloha Maxmiliana Hergeta při zakládání cementárny v Radotíně u Prahy (1871–1874). In Hlavačka, Milan – Bek, Pavel (eds.). Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav AV ČR, 2018, s. 159–167
 • Gecko, Tomáš. Kartelizace cementářského průmyslu v kontextu hospodářských krizí v období let 1901-1938. Kubů, E. – Šouša, J. – Soukup, J. (ed.). Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Praha – Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 205–218
 • Gecko, Tomáš. Značka „Made in Czechoslovakia“ v Zemi vycházejícího slunce: Propagační činnost první Československé republiky v meziválečném Japonsku. In Horák, Pavel – Boštík, Pavel – Karpíšek, Jaromír – Sturz, Zbyněk (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: 0ftis, 2015, s. 69-76
 • Gecko, Tomáš. Pod bičem konkurence – vzestupy a pády krále stavebních hmot: Rudolf Barta starší (1868–1952). In Štolleová, Barbora – Jančík, Drahomír (eds.). Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Praha: Maxdorf, 2014, s. 217-232
Úvod > Lidé > Tomáš Gecko