Doktorské studium

Doktorské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do doktorského studia budou zveřejněny od 1. 12. 2022.

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a magisterské studium.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru.

Od 1. prosince 2022 do 30. dubna 2023 je možno podat elektronickou přihlášku.

Zároveň je nutno do 30. dubna 2023 uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení.

Oborová rada Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu. Návrhy témat je třeba projednat s předsedou oborové rady prof. Ivanem Jakubcem.

Jednotlivé položky přijímacího pohovoru (max. 60 bodů) sestávají z: odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce (max. 30 b.), posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (max. 15 b.), prokázaní znalostí ze studia odborné literatury (max. 15 b.).

Podmínky přijímacího řízení na obor Moderní hospodářské a sociální dějiny (prezenční/kombinované) (budou zveřejněny od 1. 12. 2022).

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.

Garant přijímacího řízení na obor Moderní hospodářské a sociální dějiny pro studium v akademickém roce 2023/2024: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium