Filozofická Fakulta

ÚHSD

Mgr. Lucie Dušková, PhD.

Odborný profil:Lucie Dušková

Odborná asistentka, členka Semináře sociálních dějin

  • Teorie a metodologie sociálních dějin
  • Dějiny komunismu
  • Dějiny společenských představ
  • Urbánní dějiny
  • Dějiny noci
  • Dějiny práce
  • Dějiny lidí na okraji společnosti

 

Kontakt:

Email: lucie.duskova@ff.cuni.cz

 

Curriculum Vitae:

2005–2011: Bakalářské a magisterské studium, Université Paul Valéry, Montpellier, France

2012-2019: Doktorské studium, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK

  • Téma disertační práce: Noc v Československu 1945-1960: Reprezentace a sociální praxe

2016-2019: stáže na Universität Regensburg – Ludwig-Maximilians Universität München a na Historickém ústavu Slovenské akademie věd

Od 2016: Externí vyučující ČVUT

Od 2019: Odborná asistentka, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

 

Výběrová bibliografie:

DUŠKOVÁ, Lucie, A Socialist night? Governing through lights in the post-war Prague, In: Straw Will – Maggioli Marco –  Gwiazdzinski Luc: Night studies. přijato do tisku.

DUŠKOVÁ, Lucie, Noční každodennost v Československu 1945-1960, In: Historica Olomucensia 54/2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Die lange Reise, In: Anke Steinborn – Nicole Kandioler (eds.), Klassiker des tschechischen und (tschecho-)slowakischen Films. Marburg: Schüren, 2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Between East and West: Night in Czechoslovak postwar massculture 1945-1960. In: Études et travaux d´Eur´ORBEM. Paris: Université Paris-Sorbonne – CNRS, 2017.

DUŠKOVÁ, Lucie, Až na dno společnosti. In: Soudobé dějiny 3/2016. Ústav soudobých dějin AV ČR.

DUŠKOVÁ, Lucie, Bdělost v obrazech českého filmu 1947-1959. In: Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík (eds.), České, Slovenské a Československé dějiny 20. století. Univerzita Hradec Králové – Muzeum Východních Čech, 2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Online Encyklopedie migrace, tvorba vybraných hesel z domény Historie, projekt Multikulturního centra v Praze, FF UK, FSV UK, FHS UK, PF UK a ETF UK.

DUŠKOVÁ, Lucie, Obrazy noci ve filmu Zářijové noci (1952-1957). In: Jiří Petráš – Libor Svoboda (eds.): Československo 1954–1962. Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2015.

English

Aktuality

Ve dnech 10. - 21. 8. 2020 jsou zrušeny úřední hodiny sekretariátu z důvodu čerpání dovolené....

25. červenec 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

Úřední hodiny během června a července 2020 jsou upraveny na:

Pondělí 12:00 - 16:00

...
03. červen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. květen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020