Filozofická Fakulta

ÚHSD

Mgr. Lucie Dušková, PhD.

Odborný profil:Lucie Dušková

Odborná asistentka, členka Semináře sociálních dějin

  • Teorie a metodologie sociálních dějin
  • Dějiny komunismu
  • Dějiny společenských představ
  • Urbánní dějiny
  • Dějiny noci
  • Dějiny práce
  • Dějiny lidí na okraji společnosti

 

Kontakt:

Email: lucie.duskova@ff.cuni.cz

 

Curriculum Vitae:

2005–2011: Bakalářské a magisterské studium, Université Paul Valéry, Montpellier, France

2012-2019: Doktorské studium, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK

  • Téma disertační práce: Noc v Československu 1945-1960: Reprezentace a sociální praxe

2016-2019: stáže na Universität Regensburg – Ludwig-Maximilians Universität München a na Historickém ústavu Slovenské akademie věd

Od 2016: Externí vyučující ČVUT

Od 2019: Odborná asistentka, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

 

Výběrová bibliografie:

DUŠKOVÁ, Lucie, A Socialist night? Governing through lights in the post-war Prague, In: Straw Will – Maggioli Marco –  Gwiazdzinski Luc: Night studies. přijato do tisku.

DUŠKOVÁ, Lucie, Noční každodennost v Československu 1945-1960, In: Historica Olomucensia 54/2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Die lange Reise, In: Anke Steinborn – Nicole Kandioler (eds.), Klassiker des tschechischen und (tschecho-)slowakischen Films. Marburg: Schüren, 2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Between East and West: Night in Czechoslovak postwar massculture 1945-1960. In: Études et travaux d´Eur´ORBEM. Paris: Université Paris-Sorbonne – CNRS, 2017.

DUŠKOVÁ, Lucie, Až na dno společnosti. In: Soudobé dějiny 3/2016. Ústav soudobých dějin AV ČR.

DUŠKOVÁ, Lucie, Bdělost v obrazech českého filmu 1947-1959. In: Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík (eds.), České, Slovenské a Československé dějiny 20. století. Univerzita Hradec Králové – Muzeum Východních Čech, 2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Online Encyklopedie migrace, tvorba vybraných hesel z domény Historie, projekt Multikulturního centra v Praze, FF UK, FSV UK, FHS UK, PF UK a ETF UK.

DUŠKOVÁ, Lucie, Obrazy noci ve filmu Zářijové noci (1952-1957). In: Jiří Petráš – Libor Svoboda (eds.): Československo 1954–1962. Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2015.

English

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020