Filozofická Fakulta

ÚHSD

Mgr. Lucie Dušková, PhD.

Odborný profil:Lucie Dušková

Odborná asistentka, členka Semináře sociálních dějin

  • Teorie a metodologie sociálních dějin
  • Dějiny komunismu
  • Dějiny společenských představ
  • Urbánní dějiny
  • Dějiny noci
  • Dějiny práce
  • Dějiny lidí na okraji společnosti

 

Kontakt:

Email: lucie.duskova@ff.cuni.cz

 

Curriculum Vitae:

2005–2011: Bakalářské a magisterské studium, Université Paul Valéry, Montpellier, France

2012-2019: Doktorské studium, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK

  • Téma disertační práce: Noc v Československu 1945-1960: Reprezentace a sociální praxe

2016-2019: stáže na Universität Regensburg – Ludwig-Maximilians Universität München a na Historickém ústavu Slovenské akademie věd

Od 2016: Externí vyučující ČVUT

Od 2019: Odborná asistentka, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

 

Výběrová bibliografie:

DUŠKOVÁ, Lucie, A Socialist night? Governing through lights in the post-war Prague, In: Straw Will – Maggioli Marco –  Gwiazdzinski Luc: Night studies. přijato do tisku.

DUŠKOVÁ, Lucie, Noční každodennost v Československu 1945-1960, In: Historica Olomucensia 54/2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Die lange Reise, In: Anke Steinborn – Nicole Kandioler (eds.), Klassiker des tschechischen und (tschecho-)slowakischen Films. Marburg: Schüren, 2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Between East and West: Night in Czechoslovak postwar massculture 1945-1960. In: Études et travaux d´Eur´ORBEM. Paris: Université Paris-Sorbonne – CNRS, 2017.

DUŠKOVÁ, Lucie, Až na dno společnosti. In: Soudobé dějiny 3/2016. Ústav soudobých dějin AV ČR.

DUŠKOVÁ, Lucie, Bdělost v obrazech českého filmu 1947-1959. In: Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík (eds.), České, Slovenské a Československé dějiny 20. století. Univerzita Hradec Králové – Muzeum Východních Čech, 2018.

DUŠKOVÁ, Lucie, Online Encyklopedie migrace, tvorba vybraných hesel z domény Historie, projekt Multikulturního centra v Praze, FF UK, FSV UK, FHS UK, PF UK a ETF UK.

DUŠKOVÁ, Lucie, Obrazy noci ve filmu Zářijové noci (1952-1957). In: Jiří Petráš – Libor Svoboda (eds.): Československo 1954–1962. Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2015.

English

Aktuality

Upozorňujeme na CfP podzimní konference “Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern...

24. leden 2020

Dne 3. února 2020 ruší prof. Štaif své konzultační hodiny.

Děkujeme za pochopení.

22. leden 2020

Připomínáme možnost zúčastnit se anonymního studentského hodnocení výuky v právě proběhlém ZS...

21. leden 2020

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019