Filozofická Fakulta

ÚHSD

Michal Horáček, Benešov technický a industriální

Kniha představuje 36 technických a industriálních staveb v Benešově a jeho okolí v širším zasazení do oborového rámce a historického vývoje lokality. Výběr objektů charakterizuje hlavní rysy proměny, kterou město prodělalo od druhé poloviny 19. století do druhé světové války. Mimo převážně technické stavby ze staršího období se zaměřuje zejména na továrny a výrobny drobného průmyslu (potravinářský, stavební, kožedělný a další), které byly pro Benešov od 70. let 19. století charakteristické. Celek je doplněn o stavby a zařízení městské infrastruktury, vznikající od 80. let 19. století. Přestože Benešov zůstal až do druhé světové války obchodně-řemeslnickým městem se zemědělským zázemím, jsou industriální a technické stavby důležitou součástí jeho historické proměny. Kniha je tak svědectvím o stále ještě nepoznané a také pomalu mizící specifické součásti dějin města.

Mgr. Michal Horáček (*1984) je studentem postgraduálního studia Moderních hospodářských a sociálních dějin na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří dějiny průmyslu a techniky, ale také historický vývoj měst a urbanismu. V knize Benešov technický a industriální zúročil svůj dlouholetý odborný zájem o problematiku industriálního a technického dědictví v širších souvislostech hospodářských dějin, ale také zájem o poznání dějin regionu, ve kterém vyrůstal.

Knihu vydal Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Benešov a Muzeum Podblanicka, p.o. v roce 2017. Knihu je možné zakoupit zde

Aktuality

Zájemci o zpracovávání tématu mladoboleslavské Škodovky upozorňujeme na nově vyhlášenou cenu...

01. Listopad 2018

EDIT: Přednáška začíná v 17:30!

...

21. říjen 2018

Počínaje 4. 10. 2018 se mění čtvrteční hodiny sekretariátu, a to následovně:

9:00 – 10:30...

04. říjen 2018

Rozvrh UHSD na nadcházející zimní semestr je dostupný...

16. září 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. květen 2018