Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prohlášení

Rozhovor dr. Matěje Spurného pro časopis Interview (vyšel také v časopise Týden) vyvolal na sociálních sítích vášnivé reakce, které však v některých případech překročily únosné meze svobodné diskuse a vyjadřování názorů. Ačkoliv můžeme různě historicky vykládat válečné přesuny a likvidaci lidí, poválečný odsun Němců, stalinský teror nebo různé vlny emigrace, sotva lze přistoupit na to, že se vedle kultivované polemiky a souhlasných či kritických stanovisek opět stanou „normálními“ výhrůžky fyzickou likvidací, rasistické nadávky nebo zveřejnění fotografií dětí dr. Matěje Spurného.

Bohužel jsme v reakcích na zmíněný rozhovor svědky návratu metod, které v minulosti předjímaly nebo provázely největší lidské tragédie. Je zapotřebí rozhodně odmítnout pokusy zastrašovat názorové oponenty, omezovat svobodu vyjadřování nebo podkopávat toleranci vůči jiným názorům. 

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, jakož i Filozofická fakulta Univerzity Karlovy jako celek budou všemi dostupnými způsoby bránit své právo být garantem vědecké kvality i prostorem pro svobodu bádání a vyjadřování. Nevybíravé útoky na dr. Matěje Spurného chápeme jako útok na tuto svobodu. S názory dr. Matěje Spurného lze samozřejmě polemizovat, nesouhlasit a argumentovat, nicméně s plným respektem k jeho osobě, jeho názorům a jeho osobní zkušenosti. Dr. Matěj Spurný má naši plnou podporu.

doc. Michal Pullmann, ředitel ÚHSD FF UK

doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK

Aktuality

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE...

28. červen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v ...

15. Prosinec 2016

...

26. září 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016