Filozofická Fakulta

ÚHSD

Mgr. Matěj Spurný, PhD.

foto

Odborný profil:

Odborný asistent, člen Semináře sociálních dějin.

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Moderní nacionalismus a multietnicita v českých zemích ve 20. století
 • Dějiny moderních evropských diktatur

Kontakt:

email: matej.spurny(at)seznam.cz

Curriculum Vitae:

 • 1998-2006: magisterské studium Mezinárodních teritoriálních studií (specializace německá a rakouská studia); Mgr.; FSV UK
 • 1998-2005: magisterské studium Historie (specializace Hospodářské a sociální dějiny); Mgr.; FF UK
 • 2005: Studium moderních a soudobých dějin; stipendium "Studienkolleg zu Berlin"; Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2005-2010: doktorské studium (PhD.); Téma disertační práce: Nejsou jako my. Sociální marginalizace a integrace v období “budování nového řádu” na příkladu menšin v českém pohraničí (1945-1960); Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2007-2010: Člen mezinárodního badatelského týmu Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (Socialistická diktatura jako myšlenkový svět) při Centru pro soudobé dějiny (Postupim) a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Praha)
 • 2007-dosud: Člen výzkumného týmu Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989
 • 2010: Spolupracovník Wissenschaftzentrum Berlin na projektu Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslowakia, Poland and Israel
 • 2012: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

 

Monografie

Spurný, Matěj; Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Antikomplex, Praha 2011

Recenze:         Bohemia (Eagle Glassheim), Soudobé dějiny (Petra Šimková, Kateřina Čapková, David Kovařík), Střed (Benjamin Frommer), Přítomnost (Jaromír Mrňka), Dějiny a současnost (Kateřina Čapková)

Ocenění:         Wichterleho cena AV ČR pro vědce do 35 let

                        Excelentní monografie UK

Spurný, Matěj; Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009

            Recenze:         ČČH (Jiří Pešek), A2

Spurný, Matěj; Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, SLPB und Brücke/Most-Stiftung, Dresden 2008

(2. vyd. 2011)

 

Spoluautor / editor:

Volná, Katka – Jareš, Jakub – Spurný, Matěj; S minulostí zúčtujeme (edice dokumentů), Academia, Praha 2014

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná Katka a kol.; Náměstí Krasnoarmějců 2, FF UK / Thalia, Praha 2012

Recenze: Marginalia Historica (Jan Mervart), Souvislosti (Martin Nodl), A2 (Jan Gruber), Dějiny a současnost (Vítězslav Sommer)   

            Ocenění: Excelentní monografie UK

Schneider, Miroslav – Scholl-Schneider, Sarah – Spurný, Matěj (ed.); Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, Praha 2010

Volná, Katka – Jareš, Jakub – Pinerová, Klára - Spurný, Matěj; Prověřená fakulta (edice dokumentů), ÚSD, Praha 2009

            Recenze: Bohemia (Jan Mervart), Soudobé dějiny (Pavel Urbášek)

Spurný, Matěj (ed.); Sudetské osudy, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006

Spurný, Matěj (ed.); Proměny sudetské krajiny, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006

Mikšíček, Petr - Matějka, Ondřej – Spurný, Matěj; Zmizelé Sudety / Das verschwundene Sudetenland, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2003 (další vyd.. 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012)

 

Kapitoly / studie v kolektivních monografiích:

Buben, Radek – Pullmann, Michal – Spurný, Matěj – Růžička, Jiří; Diktatura a autoritářské režimy, in: Storchová, Lucie a kol. (ed.); Koncepty a dějiny – Proměny pojmů v současné historické vědě, Scriptorium, Praha 2014, str. 281-307

Spurný, Matěj; Deutsche in der Tschechoslowakei der Nachkriegszeit / Němci v poválčném Československu, in: Bei uns verblieben / Zůstali tu s námi, Antikomplex, Praha 2013.

Spurný, Matěj; Landschaft und Gadächtnis: Erfahrung der tschechischen Grenzgebiete, in: Krauss, Marita – Scholl-Schneider, Sarah – Fassl, Peter (ed.); Erinnerungskultur und Lebensläufe. Vertriebene zwischen Bayern und Böhmen im 20. Jahrhundert, Volk Verlag, München 2013, str. 45-58.

Spurný, Matěj; Czeska pamięć i wspomnienia przymusowych wysiedleń Niemców (1947-2010) In: Müller, Hans-Peter, Zielińska, Maria (ed.); Transgraniczność w perspektywie socjologicznej (Migracje przymusowe w Europie), Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna, Tom VIII), Zielena Gora 2012, str. 227-236

Spurný, Matěj; KSČ a „naši Němci“ (1945-1955) : Mezi nacionalismem, internacionalismem a pragmatismem, in: Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš a kol.; Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno 2010

Spurný, Matěj; Intelektuálové v osidlech normalizace: Metodologické poznámky k možnostem výzkumu vysokoškoslkého prostředí na příkladu FF UK, in: Sklenářová, Sylva (ed.); Možnosti a meze výzkumu vysokého školství po roce 1945, Hradec Králové 2010.

Spurný, Matěj; Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955) in: Zimmermann, Volker - Haslinger, Peter - Nigrin, Tomáš (Vyd.); Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Herder Institut, Marburg 2010

Spurný, Matěj; Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen in: Brenner, Christiane – Schulze Wessel, Martin; Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2010, str. 79-88

Spurný, Matěj; Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung. Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich. In: Oswald, Anne von Schmelz, Andrea, Oswald, Anne von (Hg.); Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa. Transcript Verlag, Bielefeld 2009

 

Odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech:

Spurný, Matěj - Gosewinkel, Dieter; Citoyenneté et expropriation en Tchécoslovaquie au lendemain des deux Guerres mondiales, in: Revue d´histoire moderne et contemporaine 61-1/2014, str. 26-61

Spurný, Matěj; Unerwünschte Rückkehrer. Staatsbürgerschaft und Eigentum deutscher Juden in der Nachkriegstschechoslowakei, in: Naharaim (Zeitschrift für deutschjüdische Literatur und Kulturgeschichte, Jerusalem), Volume 8, Issue 1 (Sep 2014), str. 120-141

Spurný, Matěj; Removing the Historical Town of Most: Technocratic and Humanistic Thought in the Practice of State Socialism, in: International Relations and Diplomacy, Vol 2, No. 4, April 2014, str. 235-243

Spurný, Matěj; Reliability and the Border: The Discourse of the Czech Borderlands, 1945-49, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Nr. 1 / 2013

Spurný, Matěj; Überprüfen und philosophieren, in: Bohemia, Nr. 53 / 2013

Spurný, Matěj; Czech and German Memories of Forced Migration, Hungarian Historical Review 3-4, roč. 2012.

Spurný, Matěj; Political Authority & Popular Opinion: Czechoslovakia's German Minority 1945-1960, in: Social History Vol. 37. No. 4, 2012

Spurný, Matěj; Frères slaves ou elements non fiables? Les réémigrants dans la Tchécoslovaquie d´aprés-guerre (1945-1955). In: Cahiers du Cefres, N. 32/2012 (Individus sous contrôle), str. 15-57

 

Odborné články v českých časopisech:

Spurný, Matěj; Ustup černé město městu zelenému, in: Dějiny a současnost, č. 3/2014

Spurný, Matěj; Očištěná společnost. Očista jako konstitutivní princip utváření poválečné české společnosti na příkladu českého pohraničí, in: Soudobé dějiny, roč. XIX, č. 2 / 2012, str. 209-226

Spurný, Matěj; Sudety: laboratoř budoucnosti. Poválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010

Spurný, Matěj; Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicisté proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009

Spurný, Matěj; V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami, in: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/2004, č. 3-4, str. 191-211

Aktuality

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. leden 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017

Muzeum Říčany nabízí práci ve vedení historické sekce muzea. Životopis a motivační dopis je...

18. Prosinec 2017

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. Listopad 2017

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně na podporu zničené...

04. říjen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016