Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.

Odborný profil:

Docent, člen Semináře sociálních dějin, tajemník Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Odborné zaměření:Jakub Rákosník

 • Moderní sociální dějiny
 • Dějiny sociálního státu
 • Dějiny sociálních teorií

Kontakt:

email: rakojaff(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1999: ukončení bakalářského studia (Bc.); Institut základů vzdělanosti
 • 1996 - 2001: magisterské studium (Mgr.)  Historie - Politologie; FF UK
 • 2002: rigorozní zkouška (PhDr.); FF UK
 • 2004: doktorská dizertace (PhD.), Hospodářské a sociální dějiny; FF UK
 • 2005: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2005: Mgr.; Právnická fakulta UK
 • 2006: rigorozní zkouška (JUDr.); PF UK
 • 2011: docent v oboru Moderních hospodářských a sociálních dějin; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

Rákosník, J.: Limity působení luďáckého odborového hnutí ve 30. letech, in: Šůchová, Xénia (ed.), Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?, Prešov 2006, s. 88-101.

Rákosník, J.: Odborové organizace v počátcích Československa, in: Na pozvání Masarykova ústavu, 3, Praha 2007, s. 56-70.

Rákosník, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část I.: Krize alžbětinské chudinské péče, in: Historický obzor, roč. 18, č. 3/4, 2007, s. 57-65.

Rákosník, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část II.: Budování moderní chudinské péče (1814-1834), in: Historický obzor, roč. 18, č. 5/6, 2007, s. 110-119.

Rákosník, J.: Demokracie bez tajných voleb: Radikální návrhy Františka Weyra na reformu volebního systému. in: Machát, Z. – Slačálek, O. – Znoj, M. (edd.), Nezapomenuté historie: Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka, Brno 2007, s. 133-144.

Rákosník, J.: Sociální ústav 1920-1941 – mozkové centrum československé sociální politiky, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Kvačkovi, Liberec 2007, s. 295-316.

Rákosník, J.: Elity družstevnictví v meziválečném Československu – metodologické a teoretické otázky, in: Štaif, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 77-90.

Rákosník, J.: Dělnická třída, postmodernismus a česká historiografie, in: Sklenářová, S. (ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století II: Sborník z mezinárodní konference, Hradec Králové 2007, s. 222-230.

Rákosník, J.: „Akce D“ proti důchodcům, nepřátelům lidově demokratického režimu v roce 1953, in: Šmigel, M. (ed.), Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918-1989): Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou, Banská Bystrica 2007, s. 198-209.

Rákosník, J.: Kramářovy sociálně politické koncepce na přelomu 19. a 20. Století, in: Sborník Národního muzea v Praze, roč. 61, č. 3/4, 2007, s. 35-40.

Rákosník, J.: Naše zlatá léta: Mýtus ekonomické vyspělosti první republiky, in: Dějiny a současnost, roč. 30, č. 3, 2008, s. 14-16.

Rákosník, J.: Die Eliten des tschechoslowakischen Genossenschaftswesens in der Zwischenkriegszeit, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2008, s. 51-58.

Rákosník, J.: Odvrácená tvář meziválečné prosperity: Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha, 2008, 461 s.

Rákosník, J.: Vlastnictví a svoboda, in: Dějiny a současnost, roč. 12, 2008, s. 44-44.

Rákosník, J., Jakubec, I.: Historie a kultura hospodářského nacionalismu ve středovýchodní Evropě, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2008, s. 293-296.

Rákosník, J., Jakubec, I.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1896-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 342-379.

Rákosník, J., Pullmann, M.: "Dělnická třída" v moderní sociální historiografii, in: Dějiny-teorie-kritika, roč. 2, 2008, s. 271-288

Rákosník, J., Soukup, J., Tumis, S.: Kosovský konflikt, Makedonie, Válka v Jugoslávii – Obecný přehled: Přílohy a komentáře, in: Válka v Jugoslávii – Bosna, Kosovo a Makedonie 1992-2001, Praha, 2008, s. 46-63

RÁKOSNÍK, J.: Czechoslovak Social Politics and Its Representatives in the London Exile during Second World War; In: Prague Papers on the History of International Relations. 1. vyd. 2009, Prague: Faculty of Arts and Philosophy of the Charles University; s. 429-443. ISBN 978-80-7308-254-3.

RÁKOSNÍK, J.: Dědictví finanční krize z roku 1929; In: Dějiny a současnost. 2009, roč. 31, č. 1, s. 32-35. ISSN 0418-5129.

RÁKOSNÍK, J.: Der Klassenkampf in der tschechoslowakischen marxistischen Historiographie; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2009, roč. 9, č. 1, s. 111-124. ISSN 1803-7518.

RÁKOSNÍK, J.: Jan Slavík marxistou?; In: Prague Perspectives III: Jan Slavík (1885-1978) A Czech Historian of Revolutions. 1. vyd. 2009, Praha: National Library of the Czech Republic; s. 133-146. ISBN 978-80-7050-575-5.

RÁKOSNÍK, J.: Jan Slavík marxistou?; In: Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978). 1. vyd. 2009, Praha: Národní knihovna ČR; s. 141-155. ISBN 978-80-7050-576-2.

RÁKOSNÍK, J.: Nacionalismus a svépomocné dělnické hnutí na přelomu 60. a 70. let 19. století, In: Hájek, J., Jančík, D., Kubů, E. (eds.) O hospodářskou národní državu: Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. LIX vyd. 2009, Philosophica et Historica, Studia Historica LIX. Praha: Karolinum; s. 141-152. ISBN 978-80-246-1391-8.

RÁKOSNÍK, J.: Péče o nezaměstnané ve výmarské republice v komparativní perspektivě; In: Acta Oeconomica Pragensia. 2009, roč. 17, č. 1, s. 78-88. ISSN 0572-3043.

RÁKOSNÍK, J.: a d.: Pracovní právo 1948-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 1. vyd. 2009, Praha: Linde; s. 220-236, 609-623. ISBN 978-80-7201-741-6.

RÁKOSNÍK, J.: Sociální stát jako kategorie výzkumu historické sociologie; In: Historická sociologie. 2009, roč. 1, č. 1, s. 65-79. ISSN 1804-0616.

RÁKOSNÍK, J.: Teorie sociálního státu v soudobé historiografii; In: Dějiny-teorie-kritika. 2009, roč. 5, č. 1, s. 36-55. ISSN 1214-7249.

RÁKOSNÍK, J.: Tod und Revolution; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2009, roč. 9, č. 9, s. 145-147. ISSN 1803-7518.

RÁKOSNÍK, J.: Úspěch za vysokou cenu; In: Úspěch za vysokou cenu. 2009, č. 27. ledna 2009. ISSN 0862-5921.

RÁKOSNÍK, J.: a další: Vývoj sociálního zabezpečení 1945-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 2009, Praha: Linde; s. 87-90, 236-252, 469-482. ISBN 978-80-7201-741-6.

RÁKOSNÍK, Jakub: Karel Kramář, národní demokracie a otázky sociální politiky v meziválečném Československu. In: BÍLEK, J. – VELEK, L.: Karel Kramář (1860 – 1937) – Život a dílo, Praha: HÚ AV ČR – MÚ AV ČR 2009, s. 550-562. ISBN 978-80-86495-58-3., ISSN 1210-6860

RÁKOSNÍK, Jakub: Housing Policy of Communist Czechoslovakia in 1948 – 1960, The Twentieth Century/Dvacáté století, 2009, no. 2, p. 51-61. ISSN: 1803-750X.

RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu v letech 1945 – 1960, Praha: Filozofická fakulta UK 2010, 503 stran. ISBN: 978-80-7308-303-8

RÁKOSNÍK, Jakub: Der Sozialliberale Karel Kramář (1860-1937). In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5

RÁKOSNÍK, Jakub: Lev Winter (1876-1935) – Architekt der tschechoslowakischen Sozialpolitik. In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5

Více viz Bibliografie.

Aktuality

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. leden 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017

Muzeum Říčany nabízí práci ve vedení historické sekce muzea. Životopis a motivační dopis je...

18. Prosinec 2017

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. Listopad 2017

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně na podporu zničené...

04. říjen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016