Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Odborný profil:

Profesor, vedoucí Semináře sociálních dějin.

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Česká národní společnost
 • Dějiny elit
 • Intelektuální dějiny

Kontakt:

email: staif(at)cmail.cz

Curriculum Vitae:

 • 1969-1974: studium dějepisu a filosofie; FF UK
 • 1974-1983: Ministerstvo kultury ČSR
 • 1977-1983: externí aspirant; Ústav československých a světových dějin ČSAV
 • 1983-1993: vědecký pracovník; Ústav československých a světových dějin ČSAV, později Historický ústav AV ČR
 • 1993: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2005: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

Monografie

ŠTAIF, J.: František Palacký. Život. Dílo. Mýtus; 1. vyd. 2009, Velké postavy českých dějin. Praha: Vyšehrad; 392 s. ISBN 978-80-7021-981-2.

ŠTAIF, J.: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 1. vyd. 2005, Praha: Dokořán; 474 s. ISBN 80-7363-014-1.

Kapitoly a články:

Štaif, J.: Společenská modernizace a česká intelektuální elita 19. Století, in: Blümlová D. − Jiroušek, B. (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006, s. 10-26.

Štaif, J.: Sociální a kulturní dějiny: Několik poznámek k postmoderní diskusi, in: Borovský, T. − Hanuš, J. − Řepa, M. (edd.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, s. 35-47.

Štaif, J.: Ideální konstrukce obce v českých výchovných spisech 19. století, in: Fasora, L. – Hanuš, J. − Malíř, J. (edd.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Brno 2006, s. 117-130.

Štaif, J.: Jindřich Šimon Baar a společenská modernizace: (Pokus o dialog mezi sociálními dějinami a krásnou literaturou.), in: Hájek, J. − Kocian, J. − Zitko, M. (edd.), Fragmenty dějin: Sborník k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 35-62.

Štaif, J.: Moderní podnikatelské elity (koncepty, procesy, interakce a reprezentace), in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 22-36.

Štaif, J.: Úvod, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 9-20.

Štaif, J.: Předmluva, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 7-8.

Štaif, J. a kol.: Die Unternehmerbourgeoisie und Wirtschaftseliten in der tscheschischen Historiographie nach dem Jahr 1945, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 2007/2008, Bd./Vol. 8, Praha, 2008, s. 69-77.

Štaif, J. a kol.: Peníze a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou modernizací v české národní společnosti 19. století, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 18-55.

Štaif, J. a kol.: Sociální dějiny jako "hřiště" dnešní historické vědy, in: Česko-slovenská historická ročenka 2007, Brno 2008, s. 11-21.

Štaif, J. a kol: Patriotic Capitalism as the Unsuccessful Project of Business Elites in Bohemia, in: „Discourses – Diskurse“ Essays for...Mikuláš Teich and Alice Teichova, Prague/Vienna, 2008, s. 293-303.

ŠTAIF, J: Adel und Unternehmen ; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. Volume 9, s. 139-140. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J: Jan Slavík a "necechovní" diskurz. Sociální dějiny mezi světovým názorem, historickým konceptem a historikovým habitem ; In: Babka, L., Roubal, P. (eds.): Život plný střetů. Dílo a odkaz Jana Slavíka (1885 – 1978). 1. vyd. 2009, Russia Altera. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; s. 85-95. ISBN 978-80-7050-576-2.

ŠTAIF, J: Jan Slavík and "Anti-Guild" Discourse. Social History between Historical Thought and Historian´s Practice ; In: Babka, L., Roubal, P. (eds.) Jan Slavík (1885 – 1978): A Czech Historian of Revolutions. (Bibliography of Jan Slavík´s Works Included). 1. vyd. 2009, Prague Perspectives (III). Prague: National Library of Czech Republic – Slavonic Library.; s. 79-88. ISBN 978-80-7050-575-5.

ŠTAIF, J: Social history within a conceptual game, science and research; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 15-28. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J, BĚLIČ, V.: Symbolická reprezentace duchovních a proces sekularizace ve Vilímkově Národním albu z roku 1899 ; In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.) Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. 2009, Země a kultura ve střední Evropě sv. 10. Brno: Matice moravská; Historický ústav AV v.v.i.; s. 69-81. ISBN 978-80-86488-55-4; 978-80-7286-144-6.

ŠTAIF, J, ZIMMERHAKLOVÁ, H.: Zwei ausländische Arbeiten zur Kultur und nationalen Identität.; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 134-138. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Smetanova Plzeň? Poznámky k roli místních elit v konstrukci lokální, regionální a nadregionální identity během 19. století. In: Kladiwa P., Zářický A. (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace. 1. vydání. 2009. Ostrava: Ostravská univerzita; s. 56-70. ISBN 978-80-7368-8

ŠTAIF J., Efforts of the Czech Political, Intellectual and Entrepreneurial Elites Concerning the Economical Emancipation before 1914. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2010, roč. 11, s. 55-74. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J.: Die soziale Frage, der Kapitalismus und die intellektuellen Eliten vor 1914. T. G. Masaryk und die anderen. In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848 – 1914. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 2010, s. 109-150, ISBN 978-3-89975-192-5

ŠTAIF, J. Máchův vykladač Sabina a jeho revoluční „bouřliváci“. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 5, s. 14-21. ISSN 1803-6988

ŠTAIF J:, Místa paměti ve střední Evropě. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 2, s. 96-99. ISSN 1803-6988

O otci národa, elitách a hře. Diskuse s Jiřím Štaifem o Františku Palackém. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 1, s. 45-57. ISSN 1803-6988

ŠTAIF J:, Ztráta důvěry ve stát. Rakouský státní bankrot roku 1811. Dějiny a současnost. 2011, roč. 33, č. 1. s. 34-36. ISSN 0418-5129

Více viz Bibliografie.

Aktuality

Leibnitz-Institut für Europäische Geschichte vyhlásil výběrové řízení na doktorandské stipendium...

21. červen 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. květen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. duben 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018