Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Odborný profil:

Profesor, vedoucí Semináře sociálních dějin.

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Česká národní společnost
 • Dějiny elit
 • Intelektuální dějiny

Kontakt:

email: staif(at)cmail.cz

Curriculum Vitae:

 • 1969-1974: studium dějepisu a filosofie; FF UK
 • 1974-1983: Ministerstvo kultury ČSR
 • 1977-1983: externí aspirant; Ústav československých a světových dějin ČSAV
 • 1983-1993: vědecký pracovník; Ústav československých a světových dějin ČSAV, později Historický ústav AV ČR
 • 1993: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2005: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

Monografie

ŠTAIF, J.: František Palacký. Život. Dílo. Mýtus; 1. vyd. 2009, Velké postavy českých dějin. Praha: Vyšehrad; 392 s. ISBN 978-80-7021-981-2.

ŠTAIF, J.: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 1. vyd. 2005, Praha: Dokořán; 474 s. ISBN 80-7363-014-1.

Kapitoly a články:

Štaif, J.: Společenská modernizace a česká intelektuální elita 19. Století, in: Blümlová D. − Jiroušek, B. (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006, s. 10-26.

Štaif, J.: Sociální a kulturní dějiny: Několik poznámek k postmoderní diskusi, in: Borovský, T. − Hanuš, J. − Řepa, M. (edd.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, s. 35-47.

Štaif, J.: Ideální konstrukce obce v českých výchovných spisech 19. století, in: Fasora, L. – Hanuš, J. − Malíř, J. (edd.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Brno 2006, s. 117-130.

Štaif, J.: Jindřich Šimon Baar a společenská modernizace: (Pokus o dialog mezi sociálními dějinami a krásnou literaturou.), in: Hájek, J. − Kocian, J. − Zitko, M. (edd.), Fragmenty dějin: Sborník k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 35-62.

Štaif, J.: Moderní podnikatelské elity (koncepty, procesy, interakce a reprezentace), in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 22-36.

Štaif, J.: Úvod, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 9-20.

Štaif, J.: Předmluva, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 7-8.

Štaif, J. a kol.: Die Unternehmerbourgeoisie und Wirtschaftseliten in der tscheschischen Historiographie nach dem Jahr 1945, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 2007/2008, Bd./Vol. 8, Praha, 2008, s. 69-77.

Štaif, J. a kol.: Peníze a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou modernizací v české národní společnosti 19. století, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 18-55.

Štaif, J. a kol.: Sociální dějiny jako "hřiště" dnešní historické vědy, in: Česko-slovenská historická ročenka 2007, Brno 2008, s. 11-21.

Štaif, J. a kol: Patriotic Capitalism as the Unsuccessful Project of Business Elites in Bohemia, in: „Discourses – Diskurse“ Essays for...Mikuláš Teich and Alice Teichova, Prague/Vienna, 2008, s. 293-303.

ŠTAIF, J: Adel und Unternehmen ; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. Volume 9, s. 139-140. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J: Jan Slavík a "necechovní" diskurz. Sociální dějiny mezi světovým názorem, historickým konceptem a historikovým habitem ; In: Babka, L., Roubal, P. (eds.): Život plný střetů. Dílo a odkaz Jana Slavíka (1885 – 1978). 1. vyd. 2009, Russia Altera. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; s. 85-95. ISBN 978-80-7050-576-2.

ŠTAIF, J: Jan Slavík and "Anti-Guild" Discourse. Social History between Historical Thought and Historian´s Practice ; In: Babka, L., Roubal, P. (eds.) Jan Slavík (1885 – 1978): A Czech Historian of Revolutions. (Bibliography of Jan Slavík´s Works Included). 1. vyd. 2009, Prague Perspectives (III). Prague: National Library of Czech Republic – Slavonic Library.; s. 79-88. ISBN 978-80-7050-575-5.

ŠTAIF, J: Social history within a conceptual game, science and research; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 15-28. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J, BĚLIČ, V.: Symbolická reprezentace duchovních a proces sekularizace ve Vilímkově Národním albu z roku 1899 ; In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.) Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. 2009, Země a kultura ve střední Evropě sv. 10. Brno: Matice moravská; Historický ústav AV v.v.i.; s. 69-81. ISBN 978-80-86488-55-4; 978-80-7286-144-6.

ŠTAIF, J, ZIMMERHAKLOVÁ, H.: Zwei ausländische Arbeiten zur Kultur und nationalen Identität.; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 134-138. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Smetanova Plzeň? Poznámky k roli místních elit v konstrukci lokální, regionální a nadregionální identity během 19. století. In: Kladiwa P., Zářický A. (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace. 1. vydání. 2009. Ostrava: Ostravská univerzita; s. 56-70. ISBN 978-80-7368-8

ŠTAIF J., Efforts of the Czech Political, Intellectual and Entrepreneurial Elites Concerning the Economical Emancipation before 1914. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2010, roč. 11, s. 55-74. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J.: Die soziale Frage, der Kapitalismus und die intellektuellen Eliten vor 1914. T. G. Masaryk und die anderen. In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848 – 1914. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 2010, s. 109-150, ISBN 978-3-89975-192-5

ŠTAIF, J. Máchův vykladač Sabina a jeho revoluční „bouřliváci“. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 5, s. 14-21. ISSN 1803-6988

ŠTAIF J:, Místa paměti ve střední Evropě. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 2, s. 96-99. ISSN 1803-6988

O otci národa, elitách a hře. Diskuse s Jiřím Štaifem o Františku Palackém. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 1, s. 45-57. ISSN 1803-6988

ŠTAIF J:, Ztráta důvěry ve stát. Rakouský státní bankrot roku 1811. Dějiny a současnost. 2011, roč. 33, č. 1. s. 34-36. ISSN 0418-5129

Více viz Bibliografie.

Aktuality

Dne 18. 8. jsou úřední hodiny na sekretariátu zrušeny. Děkujeme za pochopení.

18. červen 2018

Doc. Spurný ruší dne 19. 6. své konzultační hodiny. Děkujeme za pochopení.

13. červen 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. květen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. duben 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. únor 2018

Zveme vás na mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848 - 1918,...

17. únor 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017