Filozofická Fakulta

ÚHSD

Výběrové řízení ERASMUS+ 2020/2021

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2020/21.Výběrové řízení proběhne v pátek 18. září 2020 v 10:30 v místnosti 302b. Tištěné přihlášky je možné odevzdat do středy 16. září 2020 na sekretariátu ÚSD či ÚČD.

1. TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA OBSAHUJE:
Základní údaje:

Jméno a příjmení:

Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři university v pořadí preference):

Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):

Studijní profil:

Studijní obor, specializace:

Ústav a seminář (u navaz. mgr.):

Ročník:

Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:

Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):

Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce). Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek, pramenů a metod zpracování, neměl by svým rozsahem přesáhnout jednu s. textu (počítačovou). Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na příslušné univerzitě.

2. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS+ V RÁMCI HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ

Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů historie a archivnictví na FF UK.

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce. Programu se může zúčastnit pouze student, splňující následující kvalifikační podmínky:

• je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;

• je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;

• po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

• podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může vyjet nejpozději v šestém roce studia.

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ

Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici studentům jiných oborů FF UK. Podmínkou je předchozí souhlas vlastního oborového koordinátora. Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují právo rozhodnout o možnosti tyto kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku.

Další informace k programu Erasmus naleznete zde.

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2020/21.Výběrové řízení proběhne v pátek 18. září 2020 v 10:30 v místnosti 302b. Tištěné přihlášky je možné odevzdat do středy 16. září 2020 na sekretariátu ÚSD či ÚČD. 

 

 

1. TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA OBSAHUJE:Základní údaje:

Jméno a příjmení:

Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři university v pořadí preference):

Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):

Studijní profil:

Studijní obor, specializace:

Ústav a seminář (u navaz. mgr.):

Ročník:

Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:

Jazykové znalosti (příp. doklad o nejvyšším dosaženém stupni znalostí):

Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

 

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce). Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek, pramenů a metod zpracování, neměl by svým rozsahem přesáhnout jednu s. textu (počítačovou). Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na příslušné univerzitě.

 

 

2. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

 

 

 

 

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS+ V RÁMCI HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ

Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů historie a archivnictví na FF UK.

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce. Programu se může zúčastnit pouze student, splňující následující kvalifikační podmínky:

je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;

je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;

po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může vyjet nejpozději v šestém roce studia.

 

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ

Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici studentům jiných oborů FF UK. Podmínkou je předchozí souhlas vlastního oborového koordinátora. Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují právo rozhodnout o možnosti tyto kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku.News

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. September 2020

Byly vypsány aktuální termíny konzultačních hodin pedagogů ÚHSD. Informace o termínech naleznete...

03. September 2020

Konzultační hodiny doc. Spurného se budou konat ve dnech 1. 9. od 15:00 do 17:00...

01. September 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. July 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. June 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. May 2020

Following the government decision on the gradual loosening of the emergency measures, we...

16. April 2020

As a follow-up to today’s declaration of the state of emergency by the Government of the Czech...

13. March 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. March 2020