Filozofická Fakulta

ÚHSD

Call for Papers

Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století

Prameny – metody – interpretace

Workshop 26.-27. 3. 2020, Karolinum – Malá zasedací síň, Ovocný trh 2, Praha 1

Call for papers

Business history ve světě a zvolna i u nás zažívá nebývalý vzestup a oblibu. Ty jsou dány řadou činitelů, zejména rozvojem moderního marketingu, který pracuje se zákazníkem, jeho emocemi a vztahem k prostředí neobyčejně sofistikovaně. Stručně řečeno: operuje s identitou jednotlivce i skupin. Opírá se o tradice na jedné straně, na straně druhé akceptuje a rozvíjí globalizaci světa.

Historiky více než ekonomická využitelnost dějin podnikání, podniků a podnikatelů pro současné marketingové účely zajímá jejich obsah kulturní, sociální a především pak globálně historický. Dějiny podnikání dávají porozumět fungování moderních společností založených na principu tržní dělby práce. Jsou neoddělitelně spojeny s dějinami konzumu a spotřební kultury. Vyjadřují fungování hospodářskopolitického řádu; jsou cestou k porozumění  minulým i současným podobám světa a rolí člověka v něm.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK již v 90. letech 20. století významně přispěl k etablování business history v české historiografii a jejímu pěstování na univerzitní půdě v České republice. Vnímáme ji jako jeden z pilířů moderních hospodářských dějin a těší nás, že řada studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu si ji zvolila a volí za objekt svého formujícího se profesního zájmu.

Workshop je zamýšlen jako pracovní setkání všech, kteří se dějinami podnikání zabývají, resp. chtějí zabývat. Cílem je sdílení znalostí a zkušeností z oblasti dějin podnikání ve střední Evropě 19. a 20. století, tak jak jsou dlouhodobě rozvíjeny v badatelském okruhu Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Jde nám o prezentaci práce s rozličnými typy pramenů a metodologických přístupů, a to na konkrétních zpracovaných, ale i rozpracovávaných tématech 19. a 20. století. Workshop zároveň vnímáme jako setkání přátel dějin podnikání v českých zemích a na Slovensku.

Zájemce o účast prosíme o zaslání e-mailové zprávy se zamýšleným názvem příspěvku a jeho stručnou anotací (5-10 řádek), a to nejpozději do soboty 29. února 2020 na adresu barbora.stolleova@ff.cuni.cz . Předpokládaná délka příspěvku max. 15 minut. Vybrané příspěvky budou otištěny v tématickém čísle recenzovaného časopisu Hospodářské dějiny. 

 

Na naši vzájemnou spolupráci se těší

Za Seminář hospodářských dějin Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Eduard Kubů a Barbora Štolleová

News

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. September 2020

Byly vypsány aktuální termíny konzultačních hodin pedagogů ÚHSD. Informace o termínech naleznete...

03. September 2020

Konzultační hodiny doc. Spurného se budou konat ve dnech 1. 9. od 15:00 do 17:00...

01. September 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. July 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. June 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. May 2020

Following the government decision on the gradual loosening of the emergency measures, we...

16. April 2020

As a follow-up to today’s declaration of the state of emergency by the Government of the Czech...

13. March 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. March 2020