Filozofická Fakulta

ÚHSD

Státní magisterské zkoušky květen 2018

Závaznou přihlášku ke státním magisterským zkouškám je třeba podat nejpozději do 16. dubna 2018, kontrola studijních povinností pak proběhne k 10. 5. 2018. Nejpozději ve čtvrtek 10. května 2018 je nutné vložit elektronickou podobu práce do systému SIS. Ústav hospodářských a sociálních dějin požaduje odevzdání dvou vytištěných pracovních verzí v kroužkové vazbě. Tyto výtisky odevzdávejte na sekretariátu ÚHSD (případně přes podatelnu) rovněž nejpozději ve čtvrtek 10. května 2018 v úředních hodinách (9:00 – 11:00). Termín konání zkoušek je 31. května 2018 od 9:00.

News

Dne 18. 8. jsou úřední hodiny na sekretariátu zrušeny. Děkujeme za pochopení.

18. June 2018

Doc. Spurný ruší dne 19. 6. své konzultační hodiny. Děkujeme za pochopení.

13. June 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. May 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. April 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. March 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. February 2018