Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prague Economic and Social History Papers

Prager WISOHIM/Prague ESHP is a scientific foreign language peer reviewed journal dealing with economic and social history; it has been published by the Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute of Economic and Social History since 1994. The journal aims to inform foreign specialists about the latest results of historical research in the Czech Republic. It also contains the contributions of foreign researchers, usually those presented on faculty soil. The journal is annotated by leading European scientific periodicals.

The journal has been published since 2009 twice a year as a standard scientific journal (ISSN 1803-7518).

Author Instruction

We accept original scientific papers and research studies only, based on the original research of the author mainly on the field of the modern economic and social history (18. - 20. century). We accept also reviews, reports on the present literature and scientific event reports.

Extent of papers

Up to 30 standard pages - Papers, Articles, Essays, Research Studies

Up to 10 standard pages - Reviews, Reports

We accept as a supplement also tables, graphs and diagrams.

We require...

  • contributions and supplements in standardized electronic format (MS Word 97-2003)
  • plain text in simple arrangement
  • scientific referrences
  • particularly contributions in English, German or French
  • summary in extent of 1 standard page
  • author's contact (Address

Peer Review

Approximately one third of received contributions is usually sent back to the authors on the grounds of necessary revison, finalization or are directly turned away.

If the contribution is not turned off by the Editorial Board immediately, it will be reviewed by two independent experts and finally either accepted, accepted with qualification or turned away.

The last word in the peer review has the Editorial Board.

Malpraxis Statement

In our editorial work we follow internationally recognized ethical principles and rules - Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Publisher

Charles University in Prague,

Faculty of Arts,

nam. Jana Palacha 2,

116 38 Praha 1

Editorial Office

Charles University in Prague

Faculty of Arts

Institute of Economic and Social History

nam. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

Editor-in-chief

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD. et PhD.

Tel.: +420 221 619 713, Fax: +420 221 619 717

Editorial Board

Director of Editorial Board

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Director of Scientific Circle of Consulting Experts

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Members of Editoral Board

Distribution is organised on behalf of Research Department and Institute of Economic and Social History

News

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si Vás touto cestou...

14. October 2019

V týdnu od 14. 9. 2019 dochází ke změně ve čtvrtečních úředních hodinách. (...

08. October 2019

Tento týden se konzultační hodiny prof. Kubů přesunují na čtvrtek 10. 10. 2019 od 15:50.

...

07. October 2019

Výuka PVP Družstevnictví v demokratických a nedemokratických režimech bude zahájena o týden...

06. October 2019

Upozorňujeme na prezentaci knih Architekti dlouhé změny (...

01. October 2019

Rozvrh na ZS 2019 byl právě uveřejněn...

19. September 2019

Zveme Vás na Workshop Politika ulice:konflikty, identity a veřejný prostorv 19. století...

05. September 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. January 2019