Filozofická Fakulta

Moodle CUNI

Facebook

Aktuální publikace

MostSvéhlavá periferieFenomén hospodářské krize

Prohlášení

Rozhovor dr. Matěje Spurného pro časopis Interview (vyšel také v časopise Týden) vyvolal na sociálních sítích vášnivé reakce, které však v některých případech překročily únosné meze svobodné diskuse a vyjadřování názorů. Ačkoliv můžeme různě historicky vykládat válečné přesuny a likvidaci lidí, poválečný odsun Němců, stalinský teror nebo různé vlny emigrace, sotva lze přistoupit na to, že se vedle kultivované polemiky a souhlasných či kritických stanovisek opět stanou „normálními“ výhrůžky fyzickou likvidací, rasistické nadávky nebo zveřejnění fotografií dětí dr. Matěje Spurného.

Státní bakalářské zkoušky únor 2017

V únorovém termínu pořádá státní bakalářské zkoušky pro obor Historie Ústav hospodářských a sociálních dějin. Přihlášky ke státním bakalářským zkouškám je třeba podat do 16. prosince 2016. Dva podepsané výtisky diplomové práce je nutné doručit na sekretariát ÚHSD nejpozději do 10. ledna 2017 do 11:00 hodin (úřední hodiny 9 -11). Práce lze odevzdávat také prostřednictvím podatelny na Hlavní budově (nám J. Palacha 2) v úředních hodinách a to nejpozději do 9. ledna. Zároveň s odevzdáním je třeba vložit elektronickou podobu práce do systému SIS.

Kursy k dějinám rasismu a globálním dějinám v ÚHSD. Prof. Boris Barth zahajuje své působení na FF UK

S velkou radostí oznamujeme, že se pro působení na ÚHSD FF UK podařilo na příští léta získat profesora Univerzity v Kostnici Borise Bartha. Prof. Barth nastoupil jako hostující profesor DAAD od 1. září 2016 na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd UK. Zabývá se řadou důležitých témat, mezi něž patří dějiny rasismu a globální dějiny, jimiž se ve svých kursech uvede na FF UK v zimním semestru.

Státní magisterské zkoušky leden 2017

Přihlášky ke státním magisterským zkouškám je třeba podat do 9. prosince 2016. Dva podepsané výtisky diplomové práce je nutné doručit na sekretariát ÚHSD nejpozději do 5. ledna 2017 do 11:00 hodin (úřední hodiny 9 -11). Práce lze odevzdávat také prostřednictvím podatelny na Hlavní budově (nám J. Palacha 2) v úředních hodinách a to nejpozději do 4. ledna. Zároveň s odevzdáním je třeba vložit elektronickou podobu práce do systému SIS. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne k 11. lednu. Státní magisterská zkouška proběhne dne 30.

Aktuality

Zveme vás na workshop pro mladé vědce a vědkyně, který pořádá...

13. leden 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v ...

15. Prosinec 2016

...

26. září 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016