Filozofická Fakulta

Moodle CUNI

Facebook

Aktuální publikace

MostSvéhlavá periferieFenomén hospodářské krize

Státní magisterské zkoušky - září 2016

Přihlášky ke státním magisterským zkouškám je třeba podat do 14. července 2016. Dva podepsané výtisky diplomové práce je nutné doručit na sekretariát ÚHSD nejpozději do 8. srpna 2016 do 12:00 hodin. Práce lze odevzdávat také prostřednictvím podatelny na Hlavní budově (nám J. Palacha 2) v úředních hodinách a to nejpozději do pátku 5. srpna. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne k 24. srpnu. Termín konání magisterské zkoušky bude upřesněn podle počtu přihlášených.

Státní bakalářské zkoušky - září 2016

Státní bakalářské zkoušky v termínu září 2016 pro obor Historie pořádá Ústav světových dějin.

Studentské hodnocení výuky LS 2016 9. 5. - 12. 6.

Vážení studenti, do 12. 6. máte zde možnost se účastnit anonymní evaluace kurzů, které jste navštěvovali v letním semestru 2016. 

Rektorský den 4. 5. 2016

Ve středu 4. 5. 2016, proběhne tradiční Rektorský sportovní den.

Budovy jsou standardně otevřeny. Výuka se plošně neruší.

Jelikož se studenti i zaměstnanci mohou zúčastnit sportovních akcí, mohou být některá pracoviště uzavřena nebo fungovat v omezeném režimu. Vyřizování záležitostí na ústavech, katedrách i děkanátu se proto doporučuje odložit na jiný den.

Státní magisterské zkoušky - červen 2016

Přihlášky ke státním magisterským zkouškám je třeba podat do 9. května 2016. Dva podepsané výtisky diplomové práce je nutné doručit na sekretariát ÚHSD nejpozději do 23. května 2016 do 15:30 hodin. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne k 1. červnu. Státní magisterské zkoušky se pak budou konat ve středu - 22. června 2016.

Státní bakalářské zkoušky - květen/červen 2016

Státní bakalářské zkoušky pro obor Historie pořádá v termínu květen/ červen Ústav českých dějin.

Volby do Akademického senátu FF UK na volební období 2016-2018

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (AS FF UK) vyhlásil na svém únorovém zasedání dne 12. 2. 2016 volby do AS FF UK pro funkční období 2016–2018. Volby se uskuteční ve dnech 11.–14. dubna 2016, a to od 10:00 dne 11. 4. 2016 do 17:00 dne 14. 4. 2016. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. Ve dnech konání voleb budou také k dispozici počítače s asistenční službou vyhrazené pro volby takto: dne 12. 4. a 13. 4.

Seminář o metodologii transnacionálních dějin (ve spolupráci s Univerzitou v Ženevě a Fakultou sociálních věd UK v Praze)

Programme in Summer Semester 2015/2016

The seminar takes place on Wednesday evenings (17.30-19.30) in Rytířská 31 (2nd floor, room 201).

24.2. Véronique STENGER (University of Geneva), The International Labour Organization and 
technical assistance: a social path for development (1929-1949)


20.4. Joelle DROUX (University of Geneva), Practicing transnational history: juvenile delinquency and
the juvenile courts as a testing ground (19th-20th centuries)

Aktuality

Odborný časopis AUC Studia Territoriallia vyzývá k zasílání studií do monotematického čísla...

04. květen 2016