Workshop „Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v l. 1848–1948“

Historický ústav AV ČR a Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK si Vás dovolují pozvat na workshop

Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii,

který se uskuteční ve dnech 7. a 8. prosince 2020 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Účelem workshopu bude představení současných výzkumů na poli práce, pracujících a dělnického hnutí a zároveň navázání spolupráce mezi zájemci o toto téma z řad odborné veřejnosti. Více informací s doporučenými tématy viz Call for papers.

Návrhy konferenčních příspěvků (anotace 100–150 slov) zasílejte do 13. září 2020 na e-mailovou adresu: raska@hiu.cas.cz

Za organizátory Mgr. Jakub Raška (HÚ AV ČR – ÚHSD FF UK) a Mgr. Jakub Vrba (ÚHSD FF UK)

Úvod > Nástěnka > Workshop „Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v l. 1848–1948“