Lucie Dušková

Mgr. Lucie Dušková, Ph.D.

Professional Profile

 • Assistant Professor
 • Member of the Department of Social History

Contact

Fields of Research:

 • Teory and metodology of Social history
 • History of communism
 • History of social ideas
 • Urban history
 • History of night
 • History of work
 • History of people on social periphery

Curriculum Vitae:

 • 2005–2011: Bacelor and Master studies, Université Paul Valéry, Montpellier, France
 • 2012-2019: PhD studies, Institute of Economic and Social History, Faculty of Arts, Prague
  • Disertation: Night in Czechoslovakia 1945-1960: Representations and social practices
 • 2016-2019: internships at Universität Regensburg – Ludwig-Maximilians Universität München and Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences
 • Since 2016: External lecturer at Czech Technical University in Prague
 • Since 2019: Assistant proffesor, Institute of Economic and Social History, Faculty of Arts, Prague

Bibliography (selected):

 • DUŠKOVÁ, Lucie, A Socialist night? Governing through lights in the post-war Prague, In: Straw Will – Maggioli Marco –  Gwiazdzinski Luc: Night studies. /In process of printing/
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Noční každodennost v Československu 1945-1960, In: Historica Olomucensia 54/2018.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Die lange Reise, In: Anke Steinborn – Nicole Kandioler (eds.), Klassiker des tschechischen und (tschecho-)slowakischen Films. Marburg: Schüren, 2018.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Between East and West: Night in Czechoslovak postwar massculture 1945-1960. In: Études et travaux d´Eur´ORBEM. Paris: Université Paris-Sorbonne – CNRS, 2017.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Až na dno společnosti. In: Soudobé dějiny 3/2016. Ústav soudobých dějin AV ČR.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Bdělost v obrazech českého filmu 1947-1959. In: Tomáš Hradecký – Pavel Horák – Pavel Boštík (eds.), České, Slovenské a Československé dějiny 20. století. Univerzita Hradec Králové – Muzeum Východních Čech, 2018.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Online Encyklopedie migrace, tvorba vybraných hesel z domény Historie, projekt Multikulturního centra v Praze, FF UK, FSV UK, FHS UK, PF UK a ETF UK.
 • DUŠKOVÁ, Lucie, Obrazy noci ve filmu Zářijové noci (1952-1957). In: Jiří Petráš – Libor Svoboda (eds.): Československo 1954–1962. Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2015.
Úvod > Staff > Lucie Dušková