Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh ZS 2020/2021

Výuka v zimním semestru 2020/2021

 

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

(bakalářské, diplomní, magisterské, specializační)

 

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS588001-AHS588008

AHS660048-AHS660050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomická rivalita, spolupráce a inovace v transnacionální perspektivě Gecko

St 14:10-15:45

C/108

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

AHS588001-AHS588008

AHS660048 -AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec

St 12:30-14:05

C/108

AHSV10393

AHS400607

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století

Jančík St 17:30-19:05 C/108

AHSV10393

AHS400606

AHS400248

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století

Kubů Čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu

Kubů

Štolleová

Čt 17:30-19:05

C/108

AHSV10393

AHS400611

AHS400612

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům

Štolleová Čt 10:50-12:25 C/108

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS588022

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Imaginace a každodenní život v Československu v evropském kontextu Dušková St 10:50-12:25 C/108

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann

Út

17:30-19:05

C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

Čt

9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný

Čt

17:30-19:05

P/304

AHS100393

AHS400601

AHS400088

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Společenský život nejen v dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

AHSV10393

AHS588023

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Gender a sociální hnutí Šustrová Čt 10:50-12:25 C/108

 

Specializační/výběrové přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV20530

AHSV20531

AHS666444

AHS666445

AHS788101

AHS788102

History of Globalization
Barth

St

14:10-15:45

 C/105

AHSV20538

AHSV20539

AHS666452

AHS666453

AHS788109

AHS788110

Geschichte der Erste Weltkrieges Barth

St

17:30-19:05

 C/105

AHSV20434

AHSV20435

AHS666354

AHS666355

AHS788008

AHS788007

Imagination and Everyday Life in Postwar Czechoslovakia
Dušková

Po

15:50-17:25

 C/117

AHS666010

AHS666379

AHS666378

AHSV20458

AHSV20459

AHS788031

AHS788032

Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin Dušková

St

09:10-10:45

 C/117

AHSV20448

AHSV20449

AHS666368

AHS666369

AHS788021

AHS788022

Technická podstata industrializace v českých zemích

Efmertová Út 12:30-14:05 C/117

AHSV20518

AHSV20519

AHS666432

AHS666433

AHS788089

AHS788090

Rozvoj peněžnictví jako jeden z předpokladů české národní emancipace

Hájek

Čt

10:50-12:25

 C/117

AHSV20520

AHSV20521

AHS666434

AHS666435

AHS788091

AHS788092

Československo a střední Evropa v meziválečném období
Jančík

St

14:10-15:45

 

C/108A

 

AHSV20522

AHSV20523

AHS666436

AHS666437

AHS788093

AHS788094

Arménská genocida Jandák Čt 17:30-19:05 C/117

AHSV20442

AHSV20443

AHS666362

AHS666363

AHS788015

AHS788016

Kapitoly z českých církevních dějin 20. století. Vybrané kontinuitní a diskontinuitní vývojové linie
Sklenář

Út

15:50-17:25

 C/103

AHSV20524

AHSV20525

AHS666438

AHS666439

AHS788095

AHS788096

Družstevnictví v demokratických a nedemokratických režimech
Slavíček

Po

15:50-17:25

 C/105

AHSV20532

AHSV20533

AHS666446

AHS666447

AHS788097

AHS788054

Postmodernism and History
Štverka

Čt

17:30-19:05

 C/105

AHSV20528

AHSV20529

AHS666442

AHS666443

AHS788099

AHS788100

Rusko 20. století. Modernizace a reformy v epoše politických a hospodářských extrémů
Voráček

St

17:30-19:05

 C/117

 

Bakalářské studium

ZS 2020/2021

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

AHS110024

AHS188002

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – přednáška

Jakubec

Po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

AHS110025

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení

Štolleová

 

Gecko

Čt 15:50-17:25

 

St 15:50-17:25

C/105

 

C/105

AHS100013

AHS111011

AHS222011

AHS110027

AHS188005

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - přednáška

Štaif

Po 9:10-10:45

P/301

AHS111025

AHS222025

AHS100026

AHS110097

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení

Rákosník

 

Bernášek

 

Štaif

Čt 07:30-09:05

Po 14:10-15:45

Út 10:50-12:25

C/105

 

C/105

 

C/117

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 do současnosti – přednáška

Sommer

Rákosník

Spurný

Po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – cvičení

Spurný

 

Sommer

 

Sommer

Čt 14:10-15:45

Út 14:10-15:45

Út 15:50-17:25

C/105

 

C/117

 

C/117

Navazující magisterské studium

 

Specializace - Hospodářské dějiny

ZS 2020/2021

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

AHS588013

Ideje, ekonomika, politika

Jančík St 15:50-17:25 C/117

AHS666015

AHS588011

Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

St 10:50-12:25 C/117

AHS666011

AHS666007

AHS588015

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

Čt 12:30-14:05 C/117

AHS666375

AHS666374

AHSV20454

AHSV20455

AHS788028

AHS788027

SP-Pokrok a regrese v hospodářském životě 18.-21. století

Kubů

Štolleová

Čt 12:30-14:05 C/117

 

Výuka kurzu: Historiografie hospodářských a sociálních dějin probíhá v LS.

Specializace - Sociální dějiny

ZS 2020/2021

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

AHS666379

AHS666378

AHSV20458

AHSV20459

AHS788031

AHS788032

SP - Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin

Dušková

St 09:10-10:45 C/117

AHS666008

AHS588016

Dějiny sociálních teorií
Rákosník Po 12:30-14:05 C/117

AHS666009

AHS588020

Soudobé problémy sociálních dějin

Rákosník

Dušková

Po 14:10-15:45 C/117

AHS666006 

AHS666012

AHS588018

Základní interpretační problémy sociálních dějin Štaif Po 10:50-12:25 C/117

 

Výuka kurzu: Historiografie hospodářských a sociálních dějin probíhá v LS.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020