BZZk a SZZk – květen-červen 2023

BZZk – Historie

Termín konání Státních bakalářských zkoušek, které organizuje Ústav českých dějin, je 20. a 21. června 2023.

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 10. května 2023. Kontrola plnění studijních povinností pak proběhne ke dni 31. května 2023.

Bližší informace o termínech a organizaci naleznete na webu ÚČD zde https://ucd.ff.cuni.cz/2023/03/16/terminy-zkousek-na-ucd-kveten-cerven-2023/

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

 

SZZk – Hospodářské a sociální dějiny

Státní zkoušky navazujícího magisterského studia pořádá Ústav hospodářských a sociálních dějin dne 19. června 2023 od 13:00.

Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 10. května 2023. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne ke dni 31. května 2023.

Do 26. května 2023 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS a odevzdat dva výtisky v kroužkové vazbě na sekretariát ÚHSD, nebo na podatelnu FF.

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

Děkujeme za dodržování termínů.

Úvod > Nástěnka > BZZk a SZZk – květen-červen 2023