BZK a SZZK – leden 2023

BZK – Historie

Předběžný termín konání Státních bakalářských zkoušek je 30. a 31. ledna 2023 od 9:00 (bude upřesněn s ohledem na počet přihlášených, bude-li počet nižší, bude pouze 30. ledna).

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. prosince 2022. Kontrola plnění studijních povinností pak proběhne ke dni 11. ledna 2023.

Do 6. ledna 2023 je třeba elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS.

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

 

SZZK – Hospodářské a sociální dějiny

Státní zkoušky navazujícího magisterského studia pořádá Ústav hospodářských a sociálních dějin dne 1. února 2023 od 9:00.

Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. prosince 2022. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne ke dni 11. ledna 2023.

Do 6. ledna 2023 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS.

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

Děkujeme za dodržování termínů.

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK – leden 2023