BZK a SZZK – září 2022

Státní zkoušky bakalářské z oboru Historie pořádá Ústav světových dějin ve dnech 5. a 6. září 2022. 

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 12. července 2022. Kontrola plnění studijních povinností pak proběhne ke dni 12. srpna 2022. 

Do 17. srpna 2022 je třeba elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS.

!!!POZOR: PRÁCE JE MOŽNÉ ODEVZDAT POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!!!

Odkaz na informace na webu ÚSD naleznete zde.

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

 

Státní zkoušky navazujícího magisterského studia pořádá Ústav hospodářských a sociálních dějin dne 7. září 2022.

Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 12. července 2022. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne ke dni 18. srpna 2022.

Do pátku 19. srpna 2022 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS.

!!!POZOR: JE TŘEBA ODEVZDAT I DVA VÝTISKY DIPLOMOVÉ PRÁCE NA SEKRETARIÁT ÚHSD NEBO DO SCHRÁNKY ÚHSD V PODATELNĚ FAKULTY, A TO ROVNĚŽ DO 19. SRPNA 2022!!!

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

Děkujeme za dodržování termínů.

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK – září 2022