BZZK a SZZK – červen 2022

Státní zkoušky bakalářské z oboru Historie pořádá Ústav českých dějin dne 13. a 14. června 2022. 

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 10. května 2022. Kontrola plnění studijních povinností pak proběhne ke dni 1. června 2022. 

Do 23. května 2022 je třeba elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS.

!!!POZOR: JE TŘEBA ODEVZDAT I DVA VÝTISKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA SEKRETARIÁT ÚČD, A TO ROVNĚŽ DO 23. KVĚTNA 2022!!!

Odkaz na informace na webu ÚČD naleznete zde.

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

 

Státní zkoušky navazujícího magisterského studia pořádá Ústav hospodářských a sociálních dějin dne 10. června 2022.

Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 26. dubna 2022. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne ke dni 18. května 2022.

Do pátku 20. května 2022 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS.

!!!POZOR: JE TŘEBA ODEVZDAT I DVA VÝTISKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA SEKRETARIÁT ÚHSD NEBO DO SCHRÁNKY ÚHSD V PODATELNĚ FAKULTY, A TO ROVNĚŽ DO 20. KVĚTNA 2022!!!

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

Děkujeme za dodržování termínů.

 

Úvod > Nástěnka > BZZK a SZZK – červen 2022