BZZK a SZZK – leden/únor 2022

BZZK

Státní zkoušky bakalářské z oboru Historie pořádá Ústav hospodářských a sociálních dějin dne 7. února 2022. Čas, místo i forma budou upřesněny s přihlédnutím k počtu přihlášených studentů a v závislosti na dalším vývoji epidemické situace, resp. z ní plynoucích vládních a univerzitních opatření. 

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 14. prosince 2021. Kontrola plnění studijních povinností pak proběhne ke dni 19. ledna 2022. 

Do pátku 14. ledna 2022 je třeba elektronicky vložit bakalářskou práci do SIS.

POZOR: FYZICKÉ VÝTISKY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SE STÁLE NEODEVZDÁVAJÍ!

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

 

SZZK

Státní zkoušky navazujícího magisterského studia pořádá ústav dne 1. února 2022. Čas, místo i forma budou rovněž upřesněny s přihlédnutím k počtu přihlášených studentů a v závislosti na dalším vývoji epidemické situace, resp. z ní plynoucích vládních a univerzitních opatření.

Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 7. prosince 2021. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne ke dni 12. ledna 2022.

Do pátku 7. ledna 2022 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS.

POZOR: FYZICKÉ VÝTISKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ SE STÁLE NEODEVZDÁVAJÍ!

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

Děkujeme za dodržování termínů.

Úvod > Nástěnka > BZZK a SZZK – leden/únor 2022