BZZK a SZZK – září 2021

BZZK

Státní zkoušky bakalářské z oboru Historie pořádá Ústav světových dějin ve dnech 6. a 7. září 2021. Čas, místo i forma budou upřesněny s přihlédnutím k počtu přihlášených studentů a v závislosti na dalším vývoji epidemické situace, resp. z ní plynoucích vládních a univerzitních opatření. 

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 13. červnece 2021. Kontrola plnění studijních povinností pak proběhne ke dni 13. srpna 2021. Bližší informace naleznete na stránkách ÚSD zde).

POZOR: FYZICKÉ VÝTISKY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SE STÁLE NEODEVZDÁVAJÍ!

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

 

SZZK

Státní zkoušky navazujícího magisterského studia pořádá ústav dne 8. září 2021. Čas, místo i forma budou rovněž upřesněny s přihlédnutím k počtu přihlášených studentů a v závislosti na dalším vývoji epidemické situace, resp. z ní plynoucích vládních a univerzitních opatření.

Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 13. července 2020. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne ke dni 19. srpna 2021.

Do pátku 13. srpna 2021 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS.

POZOR: FYZICKÉ VÝTISKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ SE STÁLE NEODEVZDÁVAJÍ!

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

Děkujeme za dodržování termínů.

Úvod > Nástěnka > BZZK a SZZK – září 2021