BZZK a SZZK – červen 2021

BZZK

Státní zkoušky bakalářské z oboru Historie pořádá Ústav českých dějin ve dnech 21. a 22. června 2021. Čas, místo i forma budou upřesněny s přihlédnutím k počtu přihlášených studentů a v závislosti na dalším vývoji epidemické situace, resp. z ní plynoucích vládních a univerzitních opatření. 

Závaznou přihlášku ke Státní bakalářské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 11. května 2021. Kontrola plnění studijních povinností pak proběhne ke dni 2. června 2021. Bližší informace naleznete na stránkách ÚČD zde).

POZOR: FYZICKÉ VÝTISKY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SE STÁLE NEODEVZDÁVAJÍ!

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

 

SZZK

Státní zkoušky navazujícího magisterského studia pořádá ústav dne 23. června 2021. Čas, místo i forma budou rovněž upřesněny s přihlédnutím k počtu přihlášených studentů a v závislosti na dalším vývoji epidemické situace, resp. z ní plynoucích vládních a univerzitních opatření.

Závaznou přihlášku ke Státní magisterské zkoušce odevzdávejte elektronicky do 11. května 2020. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne ke dni 2. června 2021.

Do 28. května 2021 je třeba elektronicky vložit diplomovou práci do SIS.

POZOR: FYZICKÉ VÝTISKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ SE STÁLE NEODEVZDÁVAJÍ!

Závěrečná práce je považována za odevzdanou v okamžiku, kdy student odevzdal elektronickou podobu práce. V SIS musí být v odpovídající podobě vloženo řešení práce (1) spolu s abstrakty v AJ (2) a ČJ (3) ve třech samostatných souborech. Odevzdání práce je závazným a nevratným krokem. Bez splnění těchto náležitostí a zejména termínů odevzdání není účast u závěrečných zkoušek možná.

Děkujeme za dodržování termínů.

Úvod > Nástěnka > BZZK a SZZK – červen 2021