Rozhodnutí vedení Filozofické fakulty UK ze dne 12. 3. 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Všechna opatření platí od 13. března 2020 do odvolání. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

  1. Ruší se všechny zahraniční cesty všech studentů a zaměstnanců. Tuzemské služební cesty doporučujeme omezit nebo odložit.
  2. Do budov Filozofické fakulty UK je zakázán vstup všem osobám kromě zaměstnanců a pracovníků dodavatelských firem. Ruší se veškerý provoz Kampusu Hybernská a celý komplex se zavírá.
  3. Ruší se úřední hodiny všech oddělení děkanátu a sekretariátů základních součástí. Bližší informace najdete zde. Provoz podatelny i přístup do ní jsou zajištěny. Aktuální informace najdete zde.
  4. Ruší se všechny akce pro veřejnost, které pořádá Filozofická fakulta UK nebo které se měly konat v jejích prostorách.
  5. Všichni zaměstnanci v souladu s rozhodnutím svých vedoucích maximálně omezí svou přítomnost na pracovišti a zároveň v nejvyšší možné míře zajistí plnění svých pracovních úkolů.
  6. Výjimky z těchto opatření povoluje v odůvodněných případech děkan fakulty.

Veškeré související záležitosti jsou v řešení. Průběžně aktualizované informace o organizaci studia najdete zde. Další aktuální pokyny a informace zveřejňujeme zde; všechny zaměstnance a studenty fakulty žádáme, aby tyto informace pravidelně sledovali a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. Ladislav Stančo v z.

Úvod > Nástěnka > Rozhodnutí vedení Filozofické fakulty UK ze dne 12. 3. 2020