Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1953

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1953 v současné české historiografii, který pořádají Historický ústav AV ČR a Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Pro podrobnosti rozklikněte, prosím, banner.

Více informací

Ostmitteleuropa denken: Jana Osterkamp – Secundus inter pares. Böhmen in der föderalen Geschichte Habsburgs

Již v pondělí 10. května od 16:00, se můžete těšit na další pokračování přednášky z cyklu Ostmitteleuropa denken: Geschichte, Politik, Kultur (1848–1989). Tentokrát Michal Pullmann a Die langen 1970er Jahre. Die Tschechoslowakei im internationalen Kontext

Aktuální publikace

Aktuální publikace spojené s Ústavem hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Více informací