Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. PhDr. Michal Pullmann, PhD.

Professional Profile:

Associate Professor, Member of the Department of Social History, Director of the Institute of Economic and Social History.

Fields of research:

 • Modern Social History
 • Social History of Communist Dictatorship
 • Methodology of Social History

Contact:

email: michal.pullmann(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1992-1998: master studies History - Sociology; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 1998-2003: Ph.D.; Economic and Social History; Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.
 • 2001: lecturer (2003: Assistant Professor); Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.
 • 2007-2010: participation in the project Sozialistische Diktatur als Sinnwelt
 • 2008-2009: Visiting professor at Ludwig-Maximilians-Universität in Munich. Syllabi of the courses in Munich see here.
 • 2011-2014: participation in the project Physical Violence and State legitimacy in Late Socialism
 • since 2014: Associate Professor (Modern Economic and Social History); Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.
 • 2015 (March-May): Visiting fellow at the Aleksanteri Institute, University of Helsinki
 • 2016-2017: Visiting fellow at the Humboldt-University Berlin, supported by Alexander von Humboldt Stiftung

 

Academic/research collaborations:

Cooperation with colleagues from the European University Institute in Florence, Center for Contemporary History Potsdam, Aleksanteri Institute at the University of Helsinki, Sheffield Hallam University, University of Liverpool, Ludwig-Maximilians-University Munich, Humboldt University Berlin, Collegium Carolinum Munich and other institutions.

Since 2012, Michal Pullmann is a member of the Collegium Carolinum committee.


Selected research outputs:

 

Books

 • Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu [The End of Experiment. Perestroika and Demise of Communism in Czechoslovakia], Scriptorium Praha 2011 (for reviews and discussion, see BohemiaRevue d’études comparatives Est-Ouest,  H-Soz-u-Kult, Central Europe, and an overview of the Czech discussion in English).
 • (ed. with Volker Zimmermann): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014 (for more information, see here)
 • (ed. with Marek Hrubec, Ondřej Štěch, Ondřej Lánský a Giovani Agostini Saavedra): Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání [Ethics of Social Conflicts. Axel Honneth and Critical Theory of Recognition], Filosofia, Praha 2012 (Filosofie a sociální vědy, Nr. 43)

 

Selected articles and book chapters (mostly English and German)

 • The Decline and Fall of the Communist Regimes in Central and (South) Eastern Europe, in: Miroslav Bárta and Martin Kovář (eds.):  Civilisations: collapse and regeneration: addressing the nature of change and transformation in history, Praha: Academia, 2019, s. 591-611.
 • „Ruhige Arbeit“ und die Einhegung der Gewalt. Ideologie und gesellschaftlicher Konsens in der spätsozialistischen Tschechoslowakei, in: Volker Zimmermann - Michal Pullmann (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014, p. 39-56
 • (together with Volker Zimmermann) Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatsozialismus. Zur Einführung, in: Volker Zimmermann - Michal Pullmann (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014, p. 1-14
 • Der Weg zur Revolution 1989: Gesellschaftliche Kritik und der Zusammenbruch der kommunistischer Herrschaft in Ost- und Mitteleuropa, in: Edita Ivaničková - Miloš Řezník - Volker Zimmermann (eds.): Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Klartext-Verlag, Essen 2013, p. 31-50
 • The demise of the communist regime in Czechoslovakia, 1987-1989: a socio-economic perspective, in: McDermott, Kevin - Stibbe, Matthew (eds.): The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe. From Communism to Pluralism, Manchester University Press, Manchester etc. 2013, p. 154-171
 • Writing history in the Czech and Slovak republics: an interview with Michal Pullmann, Social History 2012, 37, Nr. 4, p. 384-401.
 • Eroze diktatury v době přestavby: krize vládnoucích elit a rozpad ideologického konsensu v Československu 1986-1989 [Erosion of Dictatorship in the Time of Perestroika: The Crisis of the ruling Elites and the Demise of the Ideological Consensus in Czechoslovakia (1986-1989)], Soudobé dějiny 2012, 19, 2, p. 256-274.
 • Gewalt in der Umbruchzeit der ČSSR, in: Sabrow, Martin (ed.): 1989 und die Rolle der Gewalt, Wallstein Verlag, Göttingen 2012, p. 337-356 (see an online review of the book sehepunkte.de).
 • Vervollkommnung, Intensivierung, Beschleunigung, Perestrojka. Die Planung in den sowjetischen und tschechoslowakischen Wirtschaftsdebatten der achtziger Jahre, in: Schulze Wessel, Martin - Brenner, Christiane (eds.):Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, München: Oldenbourg Verlag 2010, p. 253-282.
 • Planning, Efficiency, and the socialist Entrepreneurship: Economic Reform and Elite Transformation in the Late Communist Czechoslovakia, in: Prague Economic and Social History Papers, 11. 2010, Nr. 1, p. 86-95
 • Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění [Social history and the totalitarian narrative], In: Soudobé dějiny, 15. 2008, Nr. 3-4, p. 703-717.

For the full list of publications (in Czech) see here.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020