Filozofická Fakulta

ÚHSD

Mgr. Matěj Spurný, PhD.

foto

Professional Profile: 

Senior lecturer, Member of the Deparment of Social History.

Fields of research:

 • Modern Social History
 • Nationalism and Multiethnicity in the Czech lands in the Twentieth Century
 • History of Modern European Dictatorship

Contact:

email: matej.spurny(at)seznam.cz

Curriculum Vitae:

 • 1998-2006: master studies of International Territorial Studies (specialization austrian and german studies); Mgr.; Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague.
 • 1998-2005: master studies of History (specialization Economic and Social History); Mgr.; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2005: studies of modern and contemporary history; scholarship "Studienkolleg zu Berlin"; Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2005-2010: PhD studies (PhD.); Subject of PhD thesis: Not like us. The social marginalization and integration of minorities in the Czech borderlands while "building the new order" (1945-1960), Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.
 • 2007-2010: Member of international research project Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (Socialist Dicatorship as a World of Meaning), Centre for Contemporary History (Potsdam) and Institute of Contemporary History (Prague)
 • 2007-nowadays: Member of research project Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989. (Mechanisms of Control and Power. Communist Party at Faculty of Philosophy and Arts)
 • 2010: coworker of Wissenschaftzentrum Berlin on the project Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslowakia, Poland and Israel
 • 2012: senior lecturer; Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.

Selection of Bibliography:

 

Monographies
 
Spurný, Matěj; Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960), Antikomplex, Praha 2011.
Spurný, Matěj; Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933).
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
 
Spurný, Matěj; Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, SLPB und Brücke/Most-Stiftung, Dresden 2008
 
 
Editor:
 
Schneider, Miroslav – Scholl-Schneider, Sarah – Spurný, Matěj (ed.); Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, Praha 2010
 
Volná, Katka – Jareš, Jakub – Pinerová, Klára - Spurný, Matěj; Prověřená fakulta (edice dokumentů), ÚSD, Praha 2009
 
Spurný, Matěj (ed.); Sudetské osudy, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006
 
Spurný, Matěj (ed.); Proměny sudetské krajiny, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006
 
Mikšíček, Petr - Matějka, Ondřej – Spurný, Matěj a kol.; Zmizelé Sudety (Das verschwundene Sudetenland), Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2003 (rozšíř. vyd. 2004, 2006, 2007, 2008)
 
 
Articles (Selection):
 
Spurný, Matěj; Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955), in: Zimmermann, Volker - Haslinger, Peter - Nigrin, Tomáš (Vyd.); Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Herder Institut, Marburg 2010
 
Spurný, Matěj; Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen, in: Brenner, Christiane – Schulze Wessel, Martin; Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2010, str. 79-88
 
Spurný, Matěj; Sudety: laboratoř budoucnostiPoválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010
 
Spurný, Matěj; Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung.
Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich. In: Oswald, Anne von Schmelz, Andrea, Oswald, Anne von (Hg.); Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa. Transcript Verlag, Bielefeld 2009
 
Spurný, Matěj; Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicist proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009
 
Spurný, Matěj; V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými
válkami. In: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/2004, č. 3-4, str. 191-211

Aktuality

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. leden 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017

Muzeum Říčany nabízí práci ve vedení historické sekce muzea. Životopis a motivační dopis je...

18. Prosinec 2017

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. Listopad 2017

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně na podporu zničené...

04. říjen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016