Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. Mgr. Matěj Spurný, PhD.

foto

Professional Profile: 

Assistant Professor, Member of the Deparment of Social History.

Fields of research:

 • Modern Social History
 • Nationalism and Multiethnicity in the Czech lands in the Twentieth Century
 • History of Modern European Dictatorship

Contact:

email: matej.spurny(at)seznam.cz

Curriculum Vitae:

 • 1998-2006: master studies of International Territorial Studies (specialization austrian and german studies); Mgr.; Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague.
 • 1998-2005: master studies of History (specialization Economic and Social History); Mgr.; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2005: studies of modern and contemporary history; scholarship "Studienkolleg zu Berlin"; Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2005-2010: PhD studies (PhD.); Subject of PhD thesis: Not like us. The social marginalization and integration of minorities in the Czech borderlands while "building the new order" (1945-1960), Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.
 • 2007-2010: Member of international research project Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (Socialist Dicatorship as a World of Meaning), Centre for Contemporary History (Potsdam) and Institute of Contemporary History (Prague)
 • 2007-nowadays: Member of research project Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989. (Mechanisms of Control and Power. Communist Party at Faculty of Philosophy and Arts)
 • 2010: coworker of Wissenschaftzentrum Berlin on the project Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslowakia, Poland and Israel
 • 2012: senior lecturer; Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.
 • 2018: habilitation, assistant professor (docent), Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.

Selection of Bibliography:

 

Monographies
 
Spurný, Matěj; Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960), Antikomplex, Praha 2011.
Spurný, Matěj; Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933).
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009
 
Spurný, Matěj; Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, SLPB und Brücke/Most-Stiftung, Dresden 2008
 
 
Editor:
 
Schneider, Miroslav – Scholl-Schneider, Sarah – Spurný, Matěj (ed.); Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, Praha 2010
 
Volná, Katka – Jareš, Jakub – Pinerová, Klára - Spurný, Matěj; Prověřená fakulta (edice dokumentů), ÚSD, Praha 2009
 
Spurný, Matěj (ed.); Sudetské osudy, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006
 
Spurný, Matěj (ed.); Proměny sudetské krajiny, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006
 
Mikšíček, Petr - Matějka, Ondřej – Spurný, Matěj a kol.; Zmizelé Sudety (Das verschwundene Sudetenland), Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2003 (rozšíř. vyd. 2004, 2006, 2007, 2008)
 
 
Articles (Selection):
 
Spurný, Matěj; Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955), in: Zimmermann, Volker - Haslinger, Peter - Nigrin, Tomáš (Vyd.); Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Herder Institut, Marburg 2010
 
Spurný, Matěj; Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen, in: Brenner, Christiane – Schulze Wessel, Martin; Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2010, str. 79-88
 
Spurný, Matěj; Sudety: laboratoř budoucnostiPoválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010
 
Spurný, Matěj; Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung.
Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich. In: Oswald, Anne von Schmelz, Andrea, Oswald, Anne von (Hg.); Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa. Transcript Verlag, Bielefeld 2009
 
Spurný, Matěj; Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicist proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009
 
Spurný, Matěj; V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými
válkami. In: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/2004, č. 3-4, str. 191-211

Aktuality

Přednáška proběhne v anglickém jazyce ve středu 14...

07. březen 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. únor 2018

Zveme vás na mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848 - 1918,...

17. únor 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017