Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Professional Profile

Professor, Head of the Department of Social History.

Fields of research:

 • Modern Social History
 • Czech National Society in the Nineteenth Century
 • History of Elites
 • Intellectual History

Contact:

email: staif(at)cmail.cz

Curriculum Vitae:

 • 1969-1974: study of Philosophy and History; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 1974-1983: Ministry of Culture of the Czech socialist republic
 • 1977-1983: external aspirant; Institute of Czechoslovakian and World History, Czechoslovakian Academy of Sciencies.
 • 1983-1993: scientific researcher; Institute of Czechoslovakian and World History, Czechoslovakian Academy of Sciencies, later Institute of History, Academy of Sciencies of the Czech republic.
 • 1993: senior lecturer; Department/Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Sciencies, Charles University in Prague.
 • 1998: associate professor; Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Sciencies, Charles University in Prague.
 • 2005: professor; Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Sciencies, Charles University in Prague.

Selection of Bibliography:

Monografie

ŠTAIF, J.: František Palacký. Život. Dílo. Mýtus; 1. vyd. 2009, Velké postavy českých dějin. Praha: Vyšehrad; 392 s. ISBN 978-80-7021-981-2.

ŠTAIF, J.: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 1. vyd. 2005, Praha: Dokořán; 474 s. ISBN 80-7363-014-1.

Kapitoly a články:

Štaif, J.: Společenská modernizace a česká intelektuální elita 19. Století, in: Blümlová D. − Jiroušek, B. (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006, s. 10-26.

Štaif, J.: Sociální a kulturní dějiny: Několik poznámek k postmoderní diskusi, in: Borovský, T. − Hanuš, J. − Řepa, M. (edd.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, s. 35-47.

Štaif, J.: Ideální konstrukce obce v českých výchovných spisech 19. století, in: Fasora, L. – Hanuš, J. − Malíř, J. (edd.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Brno 2006, s. 117-130.

Štaif, J.: Jindřich Šimon Baar a společenská modernizace: (Pokus o dialog mezi sociálními dějinami a krásnou literaturou.), in: Hájek, J. − Kocian, J. − Zitko, M. (edd.), Fragmenty dějin: Sborník k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 35-62.

Štaif, J.: Moderní podnikatelské elity (koncepty, procesy, interakce a reprezentace), in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 22-36.

Štaif, J.: Úvod, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 9-20.

Štaif, J.: Předmluva, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 7-8.

Štaif, J. a kol.: Die Unternehmerbourgeoisie und Wirtschaftseliten in der tscheschischen Historiographie nach dem Jahr 1945, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 2007/2008, Bd./Vol. 8, Praha, 2008, s. 69-77.

Štaif, J. a kol.: Peníze a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou modernizací v české národní společnosti 19. století, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 18-55.

Štaif, J. a kol.: Sociální dějiny jako "hřiště" dnešní historické vědy, in: Česko-slovenská historická ročenka 2007, Brno 2008, s. 11-21.

Štaif, J. a kol: Patriotic Capitalism as the Unsuccessful Project of Business Elites in Bohemia, in: „Discourses – Diskurse“ Essays for...Mikuláš Teich and Alice Teichova, Prague/Vienna, 2008, s. 293-303.

ŠTAIF, J: Adel und Unternehmen ; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. Volume 9, s. 139-140. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J: Jan Slavík a "necechovní" diskurz. Sociální dějiny mezi světovým názorem, historickým konceptem a historikovým habitem ; In: Babka, L., Roubal, P. (eds.): Život plný střetů. Dílo a odkaz Jana Slavíka (1885 – 1978). 1. vyd. 2009, Russia Altera. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; s. 85-95. ISBN 978-80-7050-576-2.

ŠTAIF, J: Jan Slavík and "Anti-Guild" Discourse. Social History between Historical Thought and Historian´s Practice ; In: Babka, L., Roubal, P. (eds.) Jan Slavík (1885 – 1978): A Czech Historian of Revolutions. (Bibliography of Jan Slavík´s Works Included). 1. vyd. 2009, Prague Perspectives (III). Prague: National Library of Czech Republic – Slavonic Library.; s. 79-88. ISBN 978-80-7050-575-5.

ŠTAIF, J: Social history within a conceptual game, science and research; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 15-28. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J, BĚLIČ, V.: Symbolická reprezentace duchovních a proces sekularizace ve Vilímkově Národním albu z roku 1899 ; In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.) Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. 2009, Země a kultura ve střední Evropě sv. 10. Brno: Matice moravská; Historický ústav AV v.v.i.; s. 69-81. ISBN 978-80-86488-55-4; 978-80-7286-144-6.

ŠTAIF, J, ZIMMERHAKLOVÁ, H.: Zwei ausländische Arbeiten zur Kultur und nationalen Identität.; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 134-138. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Smetanova Plzeň? Poznámky k roli místních elit v konstrukci lokální, regionální a nadregionální identity během 19. století. In: Kladiwa P., Zářický A. (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace. 1. vydání. 2009. Ostrava: Ostravská univerzita; s. 56-70. ISBN 978-80-7368-8

ŠTAIF J., Efforts of the Czech Political, Intellectual and Entrepreneurial Elites Concerning the Economical Emancipation before 1914. In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2010, roč. 11, s. 55-74. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, J.: Die soziale Frage, der Kapitalismus und die intellektuellen Eliten vor 1914. T. G. Masaryk und die anderen. In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848 – 1914. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 2010, s. 109-150, ISBN 978-3-89975-192-5

ŠTAIF, J. Máchův vykladač Sabina a jeho revoluční „bouřliváci“. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 5, s. 14-21. ISSN 1803-6988

ŠTAIF J:, Místa paměti ve střední Evropě. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 2, s. 96-99. ISSN 1803-6988

O otci národa, elitách a hře. Diskuse s Jiřím Štaifem o Františku Palackém. In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 1, s. 45-57. ISSN 1803-6988

ŠTAIF J:, Ztráta důvěry ve stát. Rakouský státní bankrot roku 1811. Dějiny a současnost. 2011, roč. 33, č. 1. s. 34-36. ISSN 0418-5129

For more see Bibliography.

Aktuality

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. leden 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017

Muzeum Říčany nabízí práci ve vedení historické sekce muzea. Životopis a motivační dopis je...

18. Prosinec 2017

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. Listopad 2017

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně na podporu zničené...

04. říjen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016