Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.

Professional Profile:

Associate Professor, Member of the Department of Social History, Assistant of the Institute of Economic and Social History

Fields of research:

 • Modern Social History
 • History of the Welfare State
 • Social Theory

Kontakt:

email: rakojaff(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1999: graduation of bachelor degree (Bc.); Intitute of General Education.
 • 1996 - 2001: master degree (Mgr.) in History and Political Science; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2002: examina rigorosa (PhDr.); Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2004: dissertation (PhD.), Economic and Social History; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2005: senior lecturer; Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2005: graduation of master degree; Faculty of Law, Charles University in Prague.
 • 2006: examina rigorosa (JUDr.); Faculty of Law, Charles University in Prague.
 • 2011: associate professor; Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.

Selection of Bibliography:

Rákosník, J.: Limity působení luďáckého odborového hnutí ve 30. letech, in: Šůchová, Xénia (ed.), Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?, Prešov 2006, s. 88-101.

Rákosník, J.: Odborové organizace v počátcích Československa, in: Na pozvání Masarykova ústavu, 3, Praha 2007, s. 56-70.

Rákosník, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část I.: Krize alžbětinské chudinské péče, in: Historický obzor, roč. 18, č. 3/4, 2007, s. 57-65.

Rákosník, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část II.: Budování moderní chudinské péče (1814-1834), in: Historický obzor, roč. 18, č. 5/6, 2007, s. 110-119.

Rákosník, J.: Demokracie bez tajných voleb: Radikální návrhy Františka Weyra na reformu volebního systému. in: Machát, Z. – Slačálek, O. – Znoj, M. (edd.), Nezapomenuté historie: Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka, Brno 2007, s. 133-144.

Rákosník, J.: Sociální ústav 1920-1941 – mozkové centrum československé sociální politiky, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Kvačkovi, Liberec 2007, s. 295-316.

Rákosník, J.: Elity družstevnictví v meziválečném Československu – metodologické a teoretické otázky, in: Štaif, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 77-90.

Rákosník, J.: Dělnická třída, postmodernismus a česká historiografie, in: Sklenářová, S. (ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století II: Sborník z mezinárodní konference, Hradec Králové 2007, s. 222-230.

Rákosník, J.: „Akce D“ proti důchodcům, nepřátelům lidově demokratického režimu v roce 1953, in: Šmigel, M. (ed.), Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918-1989): Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou, Banská Bystrica 2007, s. 198-209.

Rákosník, J.: Kramářovy sociálně politické koncepce na přelomu 19. a 20. Století, in: Sborník Národního muzea v Praze, roč. 61, č. 3/4, 2007, s. 35-40.

Rákosník, J.: Naše zlatá léta: Mýtus ekonomické vyspělosti první republiky, in: Dějiny a současnost, roč. 30, č. 3, 2008, s. 14-16.

Rákosník, J.: Die Eliten des tschechoslowakischen Genossenschaftswesens in der Zwischenkriegszeit, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2008, s. 51-58.

Rákosník, J.: Odvrácená tvář meziválečné prosperity: Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha, 2008, 461 s.

Rákosník, J.: Vlastnictví a svoboda, in: Dějiny a současnost, roč. 12, 2008, s. 44-44.

Rákosník, J., Jakubec, I.: Historie a kultura hospodářského nacionalismu ve středovýchodní Evropě, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2008, s. 293-296.

Rákosník, J., Jakubec, I.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1896-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 342-379.

Rákosník, J., Pullmann, M.: "Dělnická třída" v moderní sociální historiografii, in: Dějiny-teorie-kritika, roč. 2, 2008, s. 271-288

Rákosník, J., Soukup, J., Tumis, S.: Kosovský konflikt, Makedonie, Válka v Jugoslávii – Obecný přehled: Přílohy a komentáře, in: Válka v Jugoslávii – Bosna, Kosovo a Makedonie 1992-2001, Praha, 2008, s. 46-63

RÁKOSNÍK, J.: Czechoslovak Social Politics and Its Representatives in the London Exile during Second World War; In: Prague Papers on the History of International Relations. 1. vyd. 2009, Prague: Faculty of Arts and Philosophy of the Charles University; s. 429-443. ISBN 978-80-7308-254-3.

RÁKOSNÍK, J.: Dědictví finanční krize z roku 1929; In: Dějiny a současnost. 2009, roč. 31, č. 1, s. 32-35. ISSN 0418-5129.

RÁKOSNÍK, J.: Der Klassenkampf in der tschechoslowakischen marxistischen Historiographie; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2009, roč. 9, č. 1, s. 111-124. ISSN 1803-7518.

RÁKOSNÍK, J.: Jan Slavík marxistou?; In: Prague Perspectives III: Jan Slavík (1885-1978) A Czech Historian of Revolutions. 1. vyd. 2009, Praha: National Library of the Czech Republic; s. 133-146. ISBN 978-80-7050-575-5.

RÁKOSNÍK, J.: Jan Slavík marxistou?; In: Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978). 1. vyd. 2009, Praha: Národní knihovna ČR; s. 141-155. ISBN 978-80-7050-576-2.

RÁKOSNÍK, J.: Nacionalismus a svépomocné dělnické hnutí na přelomu 60. a 70. let 19. století, In: Hájek, J., Jančík, D., Kubů, E. (eds.) O hospodářskou národní državu: Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. LIX vyd. 2009, Philosophica et Historica, Studia Historica LIX. Praha: Karolinum; s. 141-152. ISBN 978-80-246-1391-8.

RÁKOSNÍK, J.: Péče o nezaměstnané ve výmarské republice v komparativní perspektivě; In: Acta Oeconomica Pragensia. 2009, roč. 17, č. 1, s. 78-88. ISSN 0572-3043.

RÁKOSNÍK, J.: a d.: Pracovní právo 1948-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 1. vyd. 2009, Praha: Linde; s. 220-236, 609-623. ISBN 978-80-7201-741-6.

RÁKOSNÍK, J.: Sociální stát jako kategorie výzkumu historické sociologie; In: Historická sociologie. 2009, roč. 1, č. 1, s. 65-79. ISSN 1804-0616.

RÁKOSNÍK, J.: Teorie sociálního státu v soudobé historiografii; In: Dějiny-teorie-kritika. 2009, roč. 5, č. 1, s. 36-55. ISSN 1214-7249.

RÁKOSNÍK, J.: Tod und Revolution; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2009, roč. 9, č. 9, s. 145-147. ISSN 1803-7518.

RÁKOSNÍK, J.: Úspěch za vysokou cenu; In: Úspěch za vysokou cenu. 2009, č. 27. ledna 2009. ISSN 0862-5921.

RÁKOSNÍK, J.: a další: Vývoj sociálního zabezpečení 1945-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 2009, Praha: Linde; s. 87-90, 236-252, 469-482. ISBN 978-80-7201-741-6.

RÁKOSNÍK, Jakub: Karel Kramář, národní demokracie a otázky sociální politiky v meziválečném Československu. In: BÍLEK, J. – VELEK, L.: Karel Kramář (1860 – 1937) – Život a dílo, Praha: HÚ AV ČR – MÚ AV ČR 2009, s. 550-562. ISBN 978-80-86495-58-3., ISSN 1210-6860

RÁKOSNÍK, Jakub: Housing Policy of Communist Czechoslovakia in 1948 – 1960, The Twentieth Century/Dvacáté století, 2009, no. 2, p. 51-61. ISSN: 1803-750X.

RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu v letech 1945 – 1960, Praha: Filozofická fakulta UK 2010, 503 stran. ISBN: 978-80-7308-303-8

RÁKOSNÍK, Jakub: Der Sozialliberale Karel Kramář (1860-1937). In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5

RÁKOSNÍK, Jakub: Lev Winter (1876-1935) – Architekt der tschechoslowakischen Sozialpolitik. In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5

For more see Bibliography.

Aktuality

Přednáška proběhne v anglickém jazyce ve středu 14...

07. březen 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. únor 2018

Zveme vás na mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848 - 1918,...

17. únor 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017