Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

foto

Odborný profil:

Docent, člen Semináře sociálních dějin.

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Moderní nacionalismus a multietnicita v českých zemích ve 20. století
 • Dějiny moderních evropských diktatur

Kontakt:

email: matej.spurny(at)seznam.cz

Curriculum Vitae:

 • 1998-2006: magisterské studium Mezinárodních teritoriálních studií (specializace německá a rakouská studia); Mgr.; FSV UK
 • 1998-2005: magisterské studium Historie (specializace Hospodářské a sociální dějiny); Mgr.; FF UK
 • 2005: Studium moderních a soudobých dějin; stipendium "Studienkolleg zu Berlin"; Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2005-2010: doktorské studium (PhD.); Téma disertační práce: Nejsou jako my. Sociální marginalizace a integrace v období “budování nového řádu” na příkladu menšin v českém pohraničí (1945-1960); Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2007-2010: Člen mezinárodního badatelského týmu Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (Socialistická diktatura jako myšlenkový svět) při Centru pro soudobé dějiny (Postupim) a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Praha)
 • 2007-2011: člen výzkumného týmu Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989
 • 2010: Spolupracovník Wissenschaftzentrum Berlin na projektu Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslowakia, Poland and Israel
 • 2012: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2018: habilitace pro obor Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK; docent, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Výběrová bibliografie:

 

Monografie

Spurný, Matěj; Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960). Antikomplex, Praha 2011

Recenze:         Bohemia (Eagle Glassheim), Soudobé dějiny (Petra Šimková, Kateřina Čapková, David Kovařík), Střed (Benjamin Frommer), Přítomnost (Jaromír Mrňka), Dějiny a současnost (Kateřina Čapková)

Ocenění:         Wichterleho cena AV ČR pro vědce do 35 let

                        Excelentní monografie UK

Spurný, Matěj; Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009

            Recenze:         ČČH (Jiří Pešek), A2

Spurný, Matěj; Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, SLPB und Brücke/Most-Stiftung, Dresden 2008

(2. vyd. 2011)

 

Spoluautor / editor:

Volná, Katka – Jareš, Jakub – Spurný, Matěj; S minulostí zúčtujeme (edice dokumentů), Academia, Praha 2014

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná Katka a kol.; Náměstí Krasnoarmějců 2, FF UK / Thalia, Praha 2012

Recenze: Marginalia Historica (Jan Mervart), Souvislosti (Martin Nodl), A2 (Jan Gruber), Dějiny a současnost (Vítězslav Sommer)   

            Ocenění: Excelentní monografie UK

Schneider, Miroslav – Scholl-Schneider, Sarah – Spurný, Matěj (ed.); Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, Praha 2010

Volná, Katka – Jareš, Jakub – Pinerová, Klára - Spurný, Matěj; Prověřená fakulta (edice dokumentů), ÚSD, Praha 2009

            Recenze: Bohemia (Jan Mervart), Soudobé dějiny (Pavel Urbášek)

Spurný, Matěj (ed.); Sudetské osudy, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006

Spurný, Matěj (ed.); Proměny sudetské krajiny, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2006

Mikšíček, Petr - Matějka, Ondřej – Spurný, Matěj; Zmizelé Sudety / Das verschwundene Sudetenland, Antikomplex a Nakl. Český les, Domažlice 2003 (další vyd.. 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012)

 

Kapitoly / studie v kolektivních monografiích:

Buben, Radek – Pullmann, Michal – Spurný, Matěj – Růžička, Jiří; Diktatura a autoritářské režimy, in: Storchová, Lucie a kol. (ed.); Koncepty a dějiny – Proměny pojmů v současné historické vědě, Scriptorium, Praha 2014, str. 281-307

Spurný, Matěj; Deutsche in der Tschechoslowakei der Nachkriegszeit / Němci v poválčném Československu, in: Bei uns verblieben / Zůstali tu s námi, Antikomplex, Praha 2013.

Spurný, Matěj; Landschaft und Gadächtnis: Erfahrung der tschechischen Grenzgebiete, in: Krauss, Marita – Scholl-Schneider, Sarah – Fassl, Peter (ed.); Erinnerungskultur und Lebensläufe. Vertriebene zwischen Bayern und Böhmen im 20. Jahrhundert, Volk Verlag, München 2013, str. 45-58.

Spurný, Matěj; Czeska pamięć i wspomnienia przymusowych wysiedleń Niemców (1947-2010) In: Müller, Hans-Peter, Zielińska, Maria (ed.); Transgraniczność w perspektywie socjologicznej (Migracje przymusowe w Europie), Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna, Tom VIII), Zielena Gora 2012, str. 227-236

Spurný, Matěj; KSČ a „naši Němci“ (1945-1955) : Mezi nacionalismem, internacionalismem a pragmatismem, in: Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš a kol.; Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno 2010

Spurný, Matěj; Intelektuálové v osidlech normalizace: Metodologické poznámky k možnostem výzkumu vysokoškoslkého prostředí na příkladu FF UK, in: Sklenářová, Sylva (ed.); Možnosti a meze výzkumu vysokého školství po roce 1945, Hradec Králové 2010.

Spurný, Matěj; Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955) in: Zimmermann, Volker - Haslinger, Peter - Nigrin, Tomáš (Vyd.); Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Herder Institut, Marburg 2010

Spurný, Matěj; Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen in: Brenner, Christiane – Schulze Wessel, Martin; Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2010, str. 79-88

Spurný, Matěj; Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung. Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich. In: Oswald, Anne von Schmelz, Andrea, Oswald, Anne von (Hg.); Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa. Transcript Verlag, Bielefeld 2009

 

Odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech:

Spurný, Matěj - Gosewinkel, Dieter; Citoyenneté et expropriation en Tchécoslovaquie au lendemain des deux Guerres mondiales, in: Revue d´histoire moderne et contemporaine 61-1/2014, str. 26-61

Spurný, Matěj; Unerwünschte Rückkehrer. Staatsbürgerschaft und Eigentum deutscher Juden in der Nachkriegstschechoslowakei, in: Naharaim (Zeitschrift für deutschjüdische Literatur und Kulturgeschichte, Jerusalem), Volume 8, Issue 1 (Sep 2014), str. 120-141

Spurný, Matěj; Removing the Historical Town of Most: Technocratic and Humanistic Thought in the Practice of State Socialism, in: International Relations and Diplomacy, Vol 2, No. 4, April 2014, str. 235-243

Spurný, Matěj; Reliability and the Border: The Discourse of the Czech Borderlands, 1945-49, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Nr. 1 / 2013

Spurný, Matěj; Überprüfen und philosophieren, in: Bohemia, Nr. 53 / 2013

Spurný, Matěj; Czech and German Memories of Forced Migration, Hungarian Historical Review 3-4, roč. 2012.

Spurný, Matěj; Political Authority & Popular Opinion: Czechoslovakia's German Minority 1945-1960, in: Social History Vol. 37. No. 4, 2012

Spurný, Matěj; Frères slaves ou elements non fiables? Les réémigrants dans la Tchécoslovaquie d´aprés-guerre (1945-1955). In: Cahiers du Cefres, N. 32/2012 (Individus sous contrôle), str. 15-57

 

Odborné články v českých časopisech:

Spurný, Matěj; Ustup černé město městu zelenému, in: Dějiny a současnost, č. 3/2014

Spurný, Matěj; Očištěná společnost. Očista jako konstitutivní princip utváření poválečné české společnosti na příkladu českého pohraničí, in: Soudobé dějiny, roč. XIX, č. 2 / 2012, str. 209-226

Spurný, Matěj; Sudety: laboratoř budoucnosti. Poválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010

Spurný, Matěj; Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicisté proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009

Spurný, Matěj; V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami, in: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/2004, č. 3-4, str. 191-211

Aktuality

Přednáška proběhne v anglickém jazyce ve středu 14...

07. březen 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. únor 2018

Zveme vás na mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848 - 1918,...

17. únor 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017