Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh LS 2017/2018

Výuka v letním semestru 2017/2018

 

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec

st 12:30-14:05 C/108

AHSV10393

AHS400247

Bakalářský seminář, diplomní seminář

Československo v éře komunismu

Jančík st 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400606

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Podnikatelé a podnikání v českých zemích 19. a 20. století

Kubů čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Venkov mezi tradicí a modernitou

Kubů

Šouša

čt 17:30-19:05

C/108

AHSV10393

AHS400611

AHS400612

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům: Spotřeba a její kultura v 19. a 20. století

Štolleová čt 9:10-10:45 C/108A

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann po 17:30-19:05 C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

čt 9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný

15:50-17:25

C/117

AHS100393

AHS400601

AHS400088

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Společenský život v nejen dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV20363

AHS666280

AHS666279

Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit der Industrialisierung

Barth st 12:30-14:05 C/117

AHS666029

AHS666028

AHSV20280

Technické projevy každodennosti Od idejí osvícenství k prvnímu veřejnému osvětlení Efmertová

út 12:30-14:05

C/117

AHSV20355

AHS666272

AHS666271

Formy akumulace finančních prostředků a úvěrové zdroje českého podnikání v 19. a první polovině 20. století Hájek

st 17:30-19:05

 

C/117

 

AHSV20138

AHS666026

AHS666027

Technické a vědecké památky Prahy

Jakubec

st 14:10-15:45

C/108

AHS666289

AHS666290

Společnost, kultura a hospodářství pozdně georgiánské Británie

Konečný

út 17:30 - 19:05

C/117

AHS666205

AHS666206

AHSV20290

Kapitoly z dějin železniční dopravy v českých zemích

Novotný po 17:30-19:05 C/117

AHS666285

AHS666286

AHSV20369

Slovensko ve víru státoprávních a hospodářsko-politických změn ve střední Evropě 1918-1948 Hallon Sabol st 15:50-17:25 C/105

AHS666233

AHS666234

AHSV20316

Proměny alimentární kultury v Praze před první světovou válkou Starcová čt 14:10-15:45 C/117

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666277

AHS666278

AHSV20361

 History of Racism

Barth

st 15:50-17:25

P/131

AHS666282

AHS666281

AHSV20364

Night and Postwar Czechoslovakia

Dušková

út 14:10-17:25

(once every two weeks)

C/212

AHS666283

AHS666284

AHSV20367

„Poslouchej a dívej se“ – Státní bezpečnost (StB) po roce 1968 – možnosti a limity kontroly československé společnosti Vilímek

st 9:10-10:45

C/105

AHSV20374

AHS666291

AHS666292

Dějiny stravování v českých zemích ve 20. století – vybrané otázky Franc

st 14:10-15:45

C/117

 

Bakalářské studium

LS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – předn.

Jakubec

po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Kubů

Štolleová

čt 9:10:30-10:45

čt 15:50-17:25

C/117

 

C/105

AHS100013

AHS111011

AHS222011

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - předn.

Rákosník

Po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

AHS111025

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Rákosník

 

Bernášek

 

Bernášek

čt 7:30-9:05

po 15:50-17:25

po 14:10-15:45

C/105

 

C/105

 

C/105

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do souč. – předn.
Jančík

po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – seminář

Štolleová

Minařík

čt 17:30-19:05

čt 14:10-15:45

C/105

C/105

 

Navazující magisterské studium:

Specializace - Hospodářské dějiny

LS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

AHS666193

AHS666194

Ideje, ekonomika, politika

Jančík st 17:30-19:05 C/117
AHS666015 Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

st 10:50-12:25 C/117
AHS666014 Podnikání, produkce a konzum v moderní době

Kubů

Štolleová

čt 10:50-12:25 C/117

AHS666011

AHS666007

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

čt 12:30 - 14:05 C/117

 

Specializace - Sociální dějiny

LS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

Rozbor a četba klíčových textů

Dušková

Rákosník

út 12:30-14:05 C/306
AHS666008 Dějiny sociálních teorií
Rákosník po 10:50-12:25 C/117
AHS333003 Metodologie v teorii a praxi

Spurný

pá 12:30-14:05 C/117

AHS666006 

AHS666012 

Základní interpretační problémy sociálních dějin

Spurný

Mrňka

pá 9:10-10:45 C/117

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – předn. Štaif po 9:10-10:45 C/117

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení Štaif út 10:50-12:25 C/117

Aktuality

Dne 18. 8. jsou úřední hodiny na sekretariátu zrušeny. Děkujeme za pochopení.

18. červen 2018

Doc. Spurný ruší dne 19. 6. své konzultační hodiny. Děkujeme za pochopení.

13. červen 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. květen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. duben 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. únor 2018

Zveme vás na mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848 - 1918,...

17. únor 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017