Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh LS 2020

Výuka v letním semestru 2020

 

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

(bakalářské, diplomní, magisterské, specializační)

 

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

AHS588001-AHS588008

AHS660048 -AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec

St 12:30-14:05 C/108

AHSV10393

AHS400607

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století

Jančík St 17:30-19:05 C/108

AHSV10393

AHS400606

AHS400248

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století

Kubů Čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu

Kubů

Štolleová

Čt 17:30-19:05

C/108

AHSV10393

AHS400611

AHS400612

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům

Štolleová Po 14:10-15:45 C/108

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS588022

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Imaginace a každodenní život v Československu v evropském kontextu Dušková St 10:50-12:25 C/108

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann

Út

17:30-19:05

C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

Čt

9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný

Čt

14:10-15:45

C/108

AHS100393

AHS400601

AHS400088

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Společenský život nejen v dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

AHSV10393

AHS588023

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Gender a sociální hnutí Šustrová Čt 10:50-12:25 C/108

 

Specializační/výběrové přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

 AHS788047

AHSV20480

AHSV20481

AHS666394

AHS666395

AHS788050

Ženské hnutí v českých zemích 19. století Bahenská

Po

17:30-19:05

C/117

 AHS788043

AHSV20476

AHSV20477

AHS666390

AHS666391

AHS788044

 Die Geschichte der Weimarer Republik  Barth

 St

17:30-19:05

 C/105

 AHS788041

AHSV20474

AHSV20475

AHS666388

AHS666389

AHS788042

 The History of Ethnic Cleansing and Genocide  Barth

 St

14:10-15:45

 C/105

 AHS788067

AHSV20498

AHSV20499

AHS666412

AHS666413

AHS788069

Společenské představy a každodenní život v poválečném Československu  Dušková

 Po

15:50-17:25

 C/117

AHS666010

AHS666381

AHS666380

AHSV20460

AHSV20461

AHS788033

AHS788034

Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin  Dušková

 St

09:10-10:45

 C/117

AHS788066

AHSV20496

AHSV20497

AHS666410

AHS666411

AHS788067

Technické projevy každodennosti (v 19. a 20. století v českých zemích)

Efmertová Út 12:30-14:05 C/117

AHS788070

AHSV20500

AHSV20501

AHS666414

AHS666415

AHS788071

Digital Humanities 

Gleixner

Út

09:10-10:45

 C/119

AHS788049

AHSV20482

AHSV20483

AHS666396

AHS666397

AHS788052

Technické a vědecké památky Prahy Jakubec

St

14:10-15:45

 

C/108A

 

AHS666377

AHS666376

AHSV20456

AHSV20457

AHS788029

AHS788030

Pokrok a regrese v hospodářském životě 18.-21. století II.

Kubů

Štolleová

Gecko

Čt 10:50-12:25

C/117

 AHS788038

AHSV20470

AHSV20471

AHS666384

AHS666385

AHS788037

 Czech and Central European Legal History  Kober

 Po

17:30-19:05

 P/308/B

AHS788072

AHSV20502

AHSV20503

AHS666416

AHS666417

AHS788073

Introduction to the research of Communist Dictatorship: From Totalitarianism to Current Historiography  Lóži

 Út

17:30-19:05

 C/117

AHS788051

AHSV20484

AHSV20485

AHS666398

AHS666399

AHS788054

"Nejen stěny měly uši" – taktika a organizace StB při používání operativní taktika  Povolný

 St

12:30-14:05

 C/117

AHS788053

AHSV20486

AHSV20487

AHS666400

AHS666401

AHS788056

Základní kategorie výzkumu dělnického hnutí v 19. a první polovině 20. století

Raška

Vrba

 Po

14:10-15:40

 C/117

AHS788064

AHSV20494

AHSV20495

AHS666408

AHS666409

AHS788065

Legitimizační a reprezentační strategie šlechty a duchovenstva

Sklenář

Pola

 Čt

17:30-19:05

 P308/B

AHS788045

AHSV20478

AHSV20479

AHS666392

AHS666393

AHS788046

Vybranné kapitoly z každodenního života v Praze za 1. republiky  Starcová

 Út

15:50-17:25

 C/117

AHS788062

AHSV20492

AHSV20493

AHS666406

AHS666407

AHS788063

Sní komunisté o kybernetických babičkách?  Studený

 Po

09:10-10:45

 C/049

AHS788060

AHSV20490

AHSV20491

AHS666404

AHS666405

AHS778061

Cestovní ruch a česká společnost v 19. a na počátku 20. století  Štemberk

 Po

12:30-14:05

 C/117
 

AHS788011

AHSV20438

AHSV20439

AHS666358

AHS666359

AHS778012

Foucault's Imaginarium: Life, Work and Thought of French Philosopher  Štverka

 Út

15:50-17:25

 C/103
 

AHS788055

AHSV20488

AHSV20489

AHS666402

AHS666403

AHS778057

Komunistická strana Československa v letech 1969-1990  Vilímek

 Čt

9:10-10:45

 C/117
 

AHS788039

AHSV20472

AHSV20473

AHS666386

AHS666387

AHS778040

Návraty velmocí: Překonávání hospodářské zaostalosti a paradoxy modernizace. Rusko a Čína ve 20. století  Voráček

 St

17:30-19:05

 C/117

 

Bakalářské studium

LS 2020

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

AHS110024

AHS188002

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – přednáška

Štolleová

Po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

AHS110026

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení

Gecko

 

Gecko

Čt 15:50-17:25

St 15:50-17:25

C/105

 

C/105

AHS100013

AHS111011

AHS222011

AHS110027

AHS188005

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - přednáška

Rákosník

Dušková

Po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

AHS111025

AHS100026

AHS110098

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení

Rákosník

 

Bernášek

 

Štaif

Čt 07:30-09:05

Po 14:10-15:45

Út 10:50-12:25

C/105

 

C/105

 

C/117

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 do současnosti – přednáška

Jančík

Po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – cvičení

Slavíček

 

Slavíček

Čt 07:30-09:05

Čt 17:30-19:05

C/134

 

C/105

Navazující magisterské studium

 

Specializace - Hospodářské dějiny

LS 2020

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

AHS588013

Ideje, ekonomika, politika

Jančík St 15:50-17:25 C/117

AHS666015

AHS588011

Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

St 10:50-12:25 C/117
AHS666014

Podnikání, produkce a konzum v moderní době

(pouze pro dobíhající mgr studenty ve staré akreditaci)

Kubů

Štolleová

Po 14:10-15:40 C/108

AHS666011

AHS666007

AHS588015

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

Čt 12:30-14:05 C/117

AHS666376

AHS666377

AHSV20457

AHSV20456

AHS788029

AHS788030

SP-Pokrok a regrese v hospodářském životě 18.-21. století II.

Kubů

Štolleová

Gecko

Čt 10:50-12:25 C/117

AHS666005

AHS588024

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – přednáška
Štaif

Po

09:10-10:45

C/117

AHS666005

AHS588025

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení
Sommer

Út

14:10-15:40

C/117 

 

Specializace - Sociální dějiny

LS 2020

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

AHS666381

AHS666380

AHSV20460

AHSV20461

AHS788033

AHS788034

SP - Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin

Dušková

St 09:10-10:45 C/117

AHS666008

AHS588017

Dějiny sociálních teorií
Rákosník Po 12:30-14:05 C/117

AHS666009

AHS588021

Soudobé problémy sociálních dějin

(po vzájemné domluvě pouze pro studenty se splněnou prerekvizitou: Soudobé problémy soc. dějin I.)

Rákosník

Po 14:10-15:45 C/108A

AHS666006 

AHS666012

AHS588019

Základní interpretační problémy sociálních dějin Bernášek Po 10:50-12:25 C/117

AHS666005

AHS588024

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – přednáška Štaif

Po

09:10-10:45

C/117

AHS666005

AHS588025

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení Sommer

Út

14:10-15:40

C/117

AHS600001

AHS333002

Metodologie v teorii a praxi Spurný

Čt

15:50-17:25

C/117

Aktuality

Ve dnech 10. - 21. 8. 2020 jsou zrušeny úřední hodiny sekretariátu z důvodu čerpání dovolené....

25. červenec 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

Úřední hodiny během června a července 2020 jsou upraveny na:

Pondělí 12:00 - 16:00

...
03. červen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. květen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020